Prosjektet tilbyr veiledning med skrivementorer. Hovedmålet er et støttetilbud til studenter som skriver akademiske tekster. Senterets mål er etablering av et langsiktig skrivesentertilbud.

OBS! Skrivesenteret er for tiden ikke tilgjengelig da prøveperioden for prosjektet er ferdig. Vi arbeider nå videre med å lansere skrivesenteret som et langsiktig tilbud for alle våre studenter.

Per i dag tilbyr vi støtte og veiledning for oppgaveskriving gjennom våre faglige studentassistenter

Hva kan skrivementorene hjelpe deg med?

Individuell veiledning i oppgaveskriving: rekkefølge på innholdet, problemstilling, struktur, tekstflyt, drøfting og analyse. Skrivementorer er medstudenter som har vært gjennom en workshop på Studieverkstedet OsloMet for å få opplæring i rollen som skrivementorer.

Skrivesenteret ligger i 3. etasje på Campus Fjerdingen og tilbyr faste tidspunkter hver uke på tirsdager og onsdager fra 9:00 til 14:30, inntil 30 minutter. Veiledning er også tilgjengelig via Zoom.

Skriveveiledning kan forhåndsbestilles av alle HK-studenter, inkludert nettstudenter gjennom Skrivesenterets bestillingsskjema. Bestilling må gjøres minst en dag i forkant.  Skriv gjerne litt om hva du ønsker hjelp med. Har du behov for veiledning via zoom kan du skrive det i kommentarfeltet.

Skrivementorer kan ikke hjelpe til med språkvask og faglig veiledning. For å få hjelp med litteratursøk, referanser og kildehenvisninger, kan du bestille veiledning med en bibliotekar.  

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Skrivesenteret – Høyskolen Kristiania eller prosjektleder Muharrem Yilmaz.

Bilde av skrivementor Isabelle Ferrero
Bilde av skrivementor Benjamin Andersen
Bilde av skrivementor Hanna Torsdatter
Bilde av skrivementor Tobias Sandhaug