Varslingslister

Oversikt over personer og instanser som er aktuelle å varsle ved en uønsket hendelse. Varslingen skal skje straks det er praktisk mulig.

Oslo

Bergen

Skjema for varsling av personopplysninger og IT-sikkerhetsavvik