Lærer som hjelper barn i klasserommet

DoubleContentAdminogSlikstudererNett

Fagskole på nett - Fleksibel utdanning

Fullfinansierte plasser fra Utdanningsetaten i Oslo kommune

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Oslo kommune tilby et begrenset antall gratis studieplasser. Tilskuddet er et svar på kommunens og regjeringens satsning på å gjøre fagskolene til en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet.