Perception and Interactive Technology

 • Project period: 2019 - 2022
 • Category: Applied Research

Description

Prosjektet ”Perception and Interactive Technology” har som mål å studere samspillet mellom mennesker og teknologi. Teknologi påvirker mennesker på mange måter, fra kultur til mental helse. Til tross for økt kunnskap om viktige samfunnsaspekter tilknyttet interaktiv teknologi, er påvirkningen på fundamentale kognitive og perseptuelle prosesser fortsatt dårlig forstått. Vi eksponerer våre sanser for syntetiske stimuli flerfoldige timer hver dag, uten en bevissthet rundt mulige konsekvenser, verken i det korte eller lange løp. Når interaktiv teknologi utvikles til å fasilitere stadig mer innlevelse, og benyttes i stadig flere kontekster, blir behovet for å forstå konsekvensene stadig større.I dette prosjektet vil vi fokusere på teknologi som enda er i utviklingsfasen, spesielt VR som interaksjonsteknologi. Vi vil studere effekten VR har på menneskelig kognisjon og persepsjon, men vi vil også utforske teknologiens mulighetsrom. Friheten til å bygge opp unike tredimensjonale verdener, med færre begrensninger enn i den fysiske verden, gjør det mulig å prøve ut nye kreative uttrykk og samhandlingsformer. Ved å kombinere kontrollerte eksperiment med fri kunstnerisk utforskning, vil prosjektet tilnærme seg kunnskap om VR fra to kanter.The PIT (Perception and Interactive Technology) is an inter-disciplinary research project representing a mix of academic disciplines including computer science, visual art, psychology and human-computer interaction. The PIT focuses on human perception in digital contexts, immersive interactive technology, artistic presentations and system performance under complex immersive loads.In the cross-section between human perception and system performance, the project explores how humans perceive coherence across various levels of system performance. Its main focus is on quality in visual and temporal performance and how this can improve subjective immersion, physical well-being and motor ability in virtual environments.Virtual environments can be a vivid medium for art, offering a wide, dynamic and fully immersive canvas for visual, auditory and tactile expressions. The PIT combines technical know-how and knowledge  of human perception with creative and artistic talents to explore this potential.


Financing

The project is financed by Kristiania University College

Participants

 • Ragnhild Eg

  • Project manager

  Kristiania University College

  Kristiania University College

 • Ivar Kjellmo

  Ivar Kjellmo

  • Førsteamanuensis

  Kristiania University College

  Westerdals institutt for film og medier

  Ivar Kjellmo
 • Kjetil Raaen

  Kjetil Raaen

  • Førsteamanuensis

  Kristiania University College

  School EIT faglig

  Kjetil Raaen

Publications

 • Eg, Ragnhild, van der Hooft, Jeroen & Raaen, Kjetil (2020). MMVE '20: Proceedings of the 12th ACM International Workshop on Immersive Mixed and Virtual Environment Systems. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450379472.
 • Raaen, Kjetil, Eg, Ragnhild & Kjellmo, Ivar (2019). Playing with delay: an interactive VR demonstration.
 • Raaen, Kjetil, Eg, Ragnhild & Kjellmo, Ivar (2019). Playing with delay: an interactive VR demonstration. I Montagud, Mario, De Simone, Fransesca & Murray, Naill (red.) Proceedings of the 11th ACM Workshop on Immersive Mixed and Virtual Environment Systems. ACM Publications. ISBN 978-1-4503-6299-3. p 19-21. doi: