Pål Nakken

  • Finans- og økonomidirektør
  • Avdeling for økonomisk analyse
  • Felles administrasjon
Pal.Nakken@kristiania.no
951 79 664

Background

Pål Nakken is CFO at Kristiania University College. He is responsible for the Finance Department and Department of Economic Analysis.