Høyskolen Kristiania rigger derfor sitt tilbud med tanke på «livslang læring» og samarbeider med arbeidslivet for å sikre at vi tilbyr relevant kompetanse og personlig utvikling – sammen!

Trenger din bransje eller rolle en kompetanseoppgradering?

Opplever du et spesielt kompetansebehov i din bransje eller i din rolle i arbeidslivet som ikke dekkes godt gjennom vårt etablerte kompetansetilbud? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi ønsker å tilby kompetanseheving som ivaretar og stimulerer til økt spesialistkompetanse. Ta kontakt med vår avdeling for arbeidsliv og innovasjon for å diskutere rammene for et samarbeid.

Kunnskapsløft i sponsing og eventbransjen

Sammen med Sponsor- og eventforeningen har vi utviklet en ny utdanning for alle som vil skape verdier og styrke merker både på organisasjons- og personnivå gjennom sponsing og eventer.

Med dette er vi med å profesjonalisere en hel bransje gjennom å styrke verdifull spesialistkompetanse.

Trenger din virksomhet et kompetanseløft?

Ta kontakt med oss for å diskutere løsninger og finne muligheter for din organisasjon.

Kunnskapsmagasinet Kristiania

Kunnskapsmagasinet
  • Ti råd for å lykkes med langdistanseledelse

    Hvordan lede ansatte som befinner seg langt borte? Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy har utviklet ti råd for bedre langdistanseledelse.
  • Lederskap i Koronaens tid

    Kriser åpner mulighetsrom for å utøve godt lederskap. Hvilke ledere kan gi oss håp om en bedre fremtid? utfordrer professor Tom Karp.
  • ABC i krisekommunikasjon

    Hva kan vi lære noe av forskningen på krisekommunikasjon? Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes gir deg en ABC.