Bilde av en kvinne i dress som står ute.
– Den typiske studenten er en leder eller mellomleder, som vet at noe bør gjøres, men ikke helt hva og hvordan de skal gå frem. Studiet er også aktuelt for alle andre som vil lære mer om bærekraft, sier faglærer for bærekraftsarbeid i virksomheter, Tina-Irene Amundsen.Foto: Kristiania

– Vi lever i dag i en verden der det forventes at både Norge som land og hver enkelt virksomhet tar ansvar for bærekraft. Det å kunne bidra til bærekraftig utvikling er etterspurt kompetanse, og dette gjør studiet Bærekraftsarbeid i virksomheter relevant og aktuelt for veldig mange, sier Tina-Irene Amundsen.

Bilde av kvinne foran en trapp.
Til daglig jobber Tina-Irene Amundsen med bedrifter og samfunnsaktører, som ønsker å integrere bærekraft i forretningsdriften. Foto: Kristiania

Hun er foreleser ved Kristiania og leder for bærekraftig samfunnsutvikling i BDO Norge. Sammen med andre rådgivere i BDOs bærekraftsteam, har Amunsen bidratt til å utvikle bærekraftsstudiet ved Kristiania. 

– Jeg har selv erfart hva som fungerer og ikke – og ønsker å bringe denne kunnskapen videre til studentene, sier hun. 

På studiet får du verktøyet og rammeverket du trenger for å koordinere bærekraftsarbeidet.

Handler om mer enn klima og miljø

Bærekraftsarbeid i virksomheter er et spennende deltidsstudium som gjennomføres på nett, og her starter man med det helt grunnleggende. For hva er egentlig bærekraft, og hva betyr bærekraftig utvikling?

– Det er viktig å forstå at dette dreier seg om mye mer enn klima og miljø. Bærekraft handler også om sosiale og økonomiske forhold, og som student ved Kristiania lærer du hva dette betyr for din bransje og virksomhet, forklarer Amundsen.

Hun mener det er mange som ikke tenker over at bærekraftige bedrifter handler om mer enn å redusere miljøpåvirkningen sin.

– Du må også jobbe bevisst med mangfold, likestilling, sunn drift og lønnsomhet. Studiet viser blant annet hvordan du kan være med på å påvirke og få med organisasjonen din i dette viktige arbeidet, sier Amundsen.

Bilde av to personer som har en videosamtale

Slik fungerer fagskolestudier på nett

For alle som vil lære om bærekraftsarbeid

I løpet av ett år som student ved Kristiania får du kunnskap, metoder og verktøy som gjør deg i stand til å se hvordan din virksomhet kan komme i gang og jobbe aktivt med bærekraft.

– Studiet passer for deg som har fått et ansvar, eller har som oppgave, å ta tak i virksomhetens bærekraftsarbeid. Det er kanskje ikke du som skal ta alle avgjørelser, men du skal kunne ta ansvar for at noe skjer, sier Amundsen.

Videre forteller hun at utdanningen egner seg spesielt for dem som jobber i en liten eller mellomstor virksomhet, som er i startgropa med bærekraftsarbeid.

– Den typiske studenten er en leder eller mellomleder, som vet at noe bør gjøres, men ikke helt hva og hvordan de skal gå frem. Studiet er også aktuelt for alle andre som vil lære mer om bærekraft, sier Amundsen.

Praktisk kunnskap du kan ta i bruk i egen virksomhet

Nettstudiet Bærekraftsarbeid i virksomheter er en praktisk rettet fagskoleutdanning. Kunnskapen du tilegner deg skal være enkel å overføre til egen virksomhet og ta i bruk med en gang.

I løpet av studieåret skal studentene gjennom flere eksamener og arbeidskrav. Også disse er praktisk orientert, og det jobbes både med virkelige bedrifter og fiktive caser. Det er også mulig å ta utgangspunkt i egen virksomhet i arbeidet.

– Her kommer du raskt i gang og får konkrete metoder å jobbe med. Du får verktøyet og rammeverket du trenger for å koordinere bærekraftsarbeidet, sier Amundsen.

Arbeidet gjøres både individuelt og i grupper. Amundsen beskriver bærekraftsarbeid i virksomheter som et aktivt studium.

– Det er en bra progresjon i samlingene, og det er gode muligheter til både å jobbe sammen med andre og å se på opptak i ettertid, sier hun.

Ifølge Amundsen har flere tidligere studenter fått nye arbeidsoppgaver etter å ha tatt studiet.

– Dette tyder å at det er kompetanseheving virksomhetene verdsetter høyt, avslutter hun.

Dame holder kopp og ser ut av vinduet

Ønsker du kompetanse innen bærekraft?

Dette nettstudiet gir deg en innføring i bærekraft, og hvordan du kan utvikle og implementere bærekraftsarbeid i virksomheter.
Les mer om bærekraft-studiet!