En gruppe studenter sitter i et klasserom og lytter til en foreleser.
Mastergraden i praktisk ledelse er spesielt utviklet for et arbeids- og organisasjonsliv i rask og uforutsigbar endring.

– Det er en kjent sak at mange unge flytter fra distriktene for å studere, og at de blir værende i storbyene etter endt utdanning. Dette gjør at småstedene mister verdifull kompetanse – en utfordring vi har valgt å gå løs på, ved å heve utdanningstilbudet i Dalaneregionen, forteller Håvard Hansen.   

To voksne studenter sitter og diskutere.
Alle kan ta mastergraden i praktisk lederskap, men for å få tildelt Dalanestipendet må du bo eller ha arbeidsgiver i Dalane-regionen.

Han er professor i markedsføring og har tidligere undervist ved Universitet i Stavanger og Handelshøyskolen BI. Nå er han en av pådriverne for Dalanemodellen, som har blitt navnet på samarbeidet mellom Høyskolen Kristiania og Dalane utdanningssenter. Målet med prosjektet er todelt: Å skape en kultur for kompetanse og læring i regionen, samt senke risikoen og kostnadene for studenter som ønsker å ta en mastergrad i praktisk lederskap.  

– Jeg fortalte om planene våre til Christen Krogh, prorektor ved Kristiania, og nevnte at vi var på jakt etter et passende studietilbud. Da begynte ballen raskt å rulle. Ikke bare støttet han ideene våre – han hadde også det perfekte studie, nemlig en mastergrad i praktisk ledelse.  

Mastergraden i praktisk ledelse er spesielt utviklet for et arbeids- og organisasjonsliv i rask og uforutsigbar endring. Studiet har som mål å videreutvikle studentenes lederevner og gjøre dem bedre rustet til å navigere i en kompleks virkelighet, hvor utvikling innen teknologi, økonomi og klima setter nye premisser. Studiet er samlingsbasert og ledes av dyktige undervisere som alle har tung ledererfaring fra en rekke ulike organisasjoner. 

En gruppe studenter sitter rundt et bord og studerer.

Syns du en master i praktisk lederskap høres interessant ut?

Den perfekte samarbeidspartner   

Hansen og kollegene har hele veien blitt møtt av Kristiania med engasjement og optimisme. Begge parter har stor tro på prosjektet og samarbeidet, og akkurat derfor har det utviklet seg raskt. Opptaket til masterstudiet i praktisk lederskap har allerede åpnet, og oppstartsdato er satt til januar 2022. 

– Kristiania er en fremoverlent høyskole, hvor det legges stor vekt på gode forelesninger og gode formidlere, og vi er stolte av å få samarbeide med dem, sier Hansen.   

Han legger til at skolen har vært ivrig og dedikert hele veien, og at interessen rundt samarbeidet har gått helt opp til toppledelsen.   

– I de første møtene stilte høyskolen med prorektor, noe som viste oss at de tok ideen på alvor – og det har helt klart vært viktig for prosjektets utvikling.  

100 000 kroner i stipend ved fullført utdanning 

Etter at samarbeidet mellom Dalene Utdanningssenter og Høyskolen Kristiania var i havn, startet jakten på sponsorer. Fordi det var snakk om å innføre et helt nytt og lokalt studium, ønsket Hansen og kollegene å senke risikoen og kostnadene for studentene. De kontaktet kommuner, fylkeskommuner og næringslivsbedrifter, og det tok ikke lange tiden før de hadde samlet inn over to millioner kroner i stipendordninger.  

– Det betyr at studentene får utbetalt 100 000 kroner i stipend, når de har fullført mastergraden, forteller Hansen og legger til at ordningen er forbeholdt studenter fra Dalane. Med andre ord må du være bosatt eller ha hovedarbeidsgiver i en av de fire Dalanekommunene for å kvalifisere. 

Han forteller videre at han har stor tro på masterprogrammet, både når det kommer til det faglige innholdet, den praktiske tilnærmingen til lederskap og ikke minst signaleffekten.  

 – Jeg håper og tror at dette bare er begynnelsen, og at vi snart kan tilby enda flere studier på bachelor- og masternivå her i Dalane-regionen. Gode utdanningstilbud i distriktene er viktig, og ved å øke mulighetene for de unge, bidrar vi til å beholde en gruppe som tidligere ville valgt å reise vekk. 

Kunne du tenkt deg å studere praktisk lederskap?

Mastergraden i praktisk lederskap er designet for ledere som ønsker å gjøre en forskjell, og som har lyst til å bidra i utviklingen av samfunnet og arbeidslivet.