Foto av ung kvinne i dressjakke som smiler til kamera.

Ledelse og servicestrategi, økonomi og ledelse, HR, organisasjonspsykologi og ledelse, prosjektledelse, kunst og kreativ næring ... Dette er bare noen få av ledelsesstudiene Høyskolen Kristiania tilbyr. Med en ledelsesutdanning står du overfor et bredt spekter av yrkesmuligheter: Det er behov for dyktige ledere i alle sektorer og bransjer. Men hva innebærer egentlig en utdanning innen ledelse, og hvem passer det for?

Vi tilbyr 23 ulike ledelsesutdanninger innen varierte fagområder på ulike nivåer.

En utdanning for deg som vil jobbe med mennesker

Med en ledelsesutdanning vil du tre inn i et arbeidsliv hvor du daglig samarbeider med andre, på tvers av nivåer i bedriften. Som leder er det viktig å ha en interesse for god ledelse, og et ønske om å skape positive endringer og innovasjon i virksomheten. Tjenestenæringen er i vekst, og behovet for kvalifiserte kandidater er stort. Etter fullført utdanning vil du stå overfor mange spennende karrieremuligheter i ditt fagfelt.

Foto av ung brunette i rød genser som smiler mot kamera.

Siri tar en utdanning i ledelse og servicestrategi

En del av et aktivt forskningsmiljø

Institutt for ledelse og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania er en del av et aktivt forskningsmiljø, med forskning som jevnlig blir publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Hoveddelen av forskningen gjøres innenfor HRM (Human Resource Management) og ledelse, samt innenfor innkjøpsledelse. Bak forskningen står foreleserne som underviser her på Høyskolen Kristiania. Les mer om forskningen vår her.

Kunnskapsmagasinet Kristiania

Hver leder må finne sin vei.

Våre ledelsesutdanninger

Kan en ledelsesutdanning være noe for deg? Vi tilbyr 23 ulike ledelsesutdanninger innenfor varierte fagområder. Se alle våre studier innen ledelse!

Felles for alle ledelsesutdanninger er et ønske om å jobbe med mennesker og bidra til innovasjon og gode resultater.

Bachelor

Høyskolen Kristiania tilbyr tolv ulike bachelorutdanninger i ledelse, innen alt fra salg, merkevarebygging og HR, til reiseliv, idrett og kultur. Ønsker du å ta en ledelsesutdanning hos oss kan du dermed velge det interesseområdet som passer deg best!

HR og personalledelse

Å skape arbeidsmiljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg, er viktig i alle organisasjoner. Gjennom caser og gjesteforelesere, samt et helt semester med praksis, får du innblikk i hvilke utfordringer bedrifter har og kunnskapene du trenger for å løse dem.

De siste 20 årene har HR som fag hatt en kraftig vekst og utvikling. I dag har de fleste større bedrifter en egen HR-funksjon. Høyskolen Kristianias HR-studenter er ettertraktet på markedet. Hele 8/10 går rett ut i relevant jobb ved endt utdanning.

Etter endt studieløp i HR og personalledelse kan du velge å spesialisere deg i ett år innen en av våre andre HR-utdanninger, og med dette oppnå to bachelorgrader på fire år.

HR, organisasjonspsykologi og ledelse

Organisasjoner består av mennesker. For å kunne utvikle, endre og skape velfungerende organisasjoner, må vi forstå hva som motiverer og påvirker menneskene i organisasjonen.

Gjennom bachelorutdanningen i HR, organisasjonspsykologi og ledelse lærer du blant annet om ledelse og lederutvikling. Hvordan mennesker former og formes av arbeidsmiljøet, hvordan vi kan skape gode og effektive team, og hvordan vi kan gjøre kloke valg i en rekrutteringsprosess.

8/10 studenter går inn i relevant jobb etter endt utdanning. Næringslivet forteller at våre kandidater tilfører ny kunnskap til bedriften, og kan settes i arbeid fra dag én. Etter endt utdanning har du også mulighet til å ta en master i ledelse.

Foto av unge mennesker i en trapp.

Bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse

HR, teknologi og digitaliseringsledelse

Forskning tilsier at halvparten av dagens arbeidsplasser vil forsvinne i løpet av de neste 20 årene. Dette er et resultat av digital utvikling. Hva skjer med mennesker og organisasjoner når digitalisering, roboter og kunstig intelligens erstatter manuelt arbeid og endrer våre arbeidsmåter?

Til tross for digitalisering, menneskene vil alltid være Norges viktigste ressurs. Med en bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse vil du kunne være med på å forme fremtidens arbeidsliv. Hvordan kan teknologi og mennesker samhandle mer effektivt?

Gjennom utdanningen vil du få spisskompetanse innen en svært spennende gren av HR-rollen som blir enda viktigere i årene som kommer. Etter endt utdanning har du også mulighet til å ta en master i ledelse.

Foto av to kvinnelige og en mannlig student i et klasserom foran en pult med hver sin laptop.

Bachelor i HR, teknologi og digitaliseringsledelse

Helse- og idrettsledelse

Er du en motivator med lidenskap for god helse? Med en utdanning innen helse- og idrettsledelse kan du forme morgendagens idrettsgleder og bidra til å få mennesker over til en sunnere og mer aktiv livsstil.

Norsk idrett er en kompleks bransje med behov for ledere med et bredt spekter av kunnskap. Gjennom utdanningen vil du lære om blant annet økonomi, markedsføring og ledelse. Ved endt utdanning kan du jobbe med idrettslag og foreninger, idrettsforbund og handikapforbund, frivillige foreninger og interesseorganisasjoner for helsefremmende arbeid.

Bachelor i helse- og idrettsledelse vil gi deg forståelse for samfunnsbetydningen idrett, folkehelse og frivillig arbeid har. Dette er utdanningen for deg som vil bli en ettertraktet leder innen denne bransjen.

Foto av dame som smiler til en dame på tredemølle.

Bachelor i helse- og idrettsledelse

Hotelledelse

Brenner du for reise og service? Norge er en merkevare i sterk vekst. Behovet for kunnskap, kompetanse og engasjement innenfor turist- og servicenæringen er sterkt etterspurt.

Den pågående koronasituasjonen har påvirket hotell- og reiselivsnæringen hardt, men når dette er over vil behovet for kvalifisert arbeidskraft være større enn noen gang. Å være leder i denne næringen innebærer å kunne takle raske omstillinger, krevende situasjoner og lede sine medarbeidere gjennom oppturer og nedturer.

Gjennom utdanningen vil du blant annet lære om salg og markedsføring, digitalisering, serviceledelse og personalledelse. En bachelor i hotelledelse kvalifiserer til mange ulike fagområder i hotell- og reiselivsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.​

Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Reiseliv er normalt sett verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme har vært i størst vekst. Hvordan skal reiselivet nå organiseres etter situasjonen vi befinner oss i?

På dette studiet lærer du å skape balanse mellom å vise frem vakker og spektakulær natur og kultur, samtidig som du tar vare på ressursene våre. Lederskap, krisehåndtering og kommunikasjon er viktige fagfelt i studiet.

Utdanningen passer deg som har lyst til å jobbe innen reiselivsledelse og utvikle bærekraftige reiseopplevelser for fremtiden. Siste studieår organiserer klassen en internasjonal studietur som gir et faglig, kulturelt og sosialt utbytte.

Foto av unge mennesker i varme klær som peker utover et bybilde.

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Strategisk innkjøpsledelse

Bransjen roper etter dyktige kandidater innen innkjøpsledelse. Store virksomheter i vekst er avhengig av sterk kompetanse innenfor innkjøp og logistikk for nå sine mål. Med en utdanning innen strategisk innkjøpsledelse får du en utdanning skreddersydd til bransjens behov. 

I løpet av utdanningen vil du få kunnskap om innkjøpsledelse, prosjektledelse, arbeid med leverandører, forhandlinger og kontraktsinngåelser. Underveis i studiet vil du ha mulighet til å gjennomføre et praksisopphold i en virksomhet. Du kan også gjennomføre et semester i utlandet.

Innkjøpsledelse er et fagfelt i vekst med mange muligheter for din fremtidige karriere. Med en bachelor i innkjøpsledelse vil du stå overfor et bredt utvalg av karrieremuligheter både i Norge og internasjonalt.

Ledelse og servicestrategi

Gode kundeopplevelser er et resultat av god planlegging. Lær å lede kvalitetsorienterte servicebedrifter, ta personalansvar og utvikle verdiskapende tjenester. Med en utdanning innen ledelse og servicestrategi vil du få kompetanse skreddersydd for morgendagens arbeidsmarked.

I løpet av utdanningen vil du få kunnskap innen ledelsesfag som servicestrategi, markedsføring, prosjektledelse og salgsledelse. Utdanningen er praksisnær, med reelle caser fra arbeidslivet. Målet er at du skal være klar for arbeidsoppgavene som venter i arbeidslivet fra dag én.

Etter endt utdanning vil du gå inn i en bransje i vekst med en økende vektleggelse på gode brukeropplevelser, både i offentlig og privat sektor. Bransjen er i vekst over hele verden, og du kan jobbe både nasjonalt og internasjonalt.

Markedsføring og merkevareledelse

Vil du utvikle attraktive merkevarer og påvirke samfunnet rundt deg? Denne utdanningen gir deg svarene på hvorfor noen velger det ene produktet fremfor det andre. Hvordan kan du få forbrukerne til å velge nettopp ditt produkt?

I løpet av utdanningen vil du få kunnskap innenfor emner som markedskommunikasjon, forbrukersosiologi, digital forretningsforståelse, bedriftsøkonomi, merkevarebygging, strategi og markedsplanlegging. Studiet er utviklet i tett samarbeid med næringslivet, og kunnskapene du tilegner deg gjør deg ettertraktet blant arbeidsgiverne.

En utdanning innen markedsføring og merkevareledelse byr på spennende karrieremuligheter i markedsavdelinger, reklame og mediebyråer eller analysebedrifter.

Markedsføring og salgsledelse

Mange jobber med salg, men få har en formell salgsutdanning. Som Norges eneste – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi bachelor i markedsføring og salgsledelse. Et studium som gir deg kunnskapen du trenger for å løse kundenes behov.

Studiets kombinasjon av markedsføringsfag og salgsledelse gir deg en bred innsikt og kunnskap innen blant annet digitale salgsverktøy, digital forretningsforståelse, salgsledelse, salgsstrategi, forhandlinger, markedsføring, forbrukeratferd og prisstrategi. Siste året tilbys valgemner som gir deg muligheten til å spesialisere deg innenfor det du vil jobbe med. 

Markedsføring og salgsledelse på Høyskolen Kristiania er det eneste studiet fra Skandinavia med i den anerkjente listen "Top Universities for Professional Sales Education" fra USA. Etter endt utdanning vil du stille sterkt på arbeidsmarkedet med mange jobbmuligheter i ulike bedrifter, mange innenfor b2b-salg.

Prosjektledelse, kunst og kreativ næring

Vil du være med på å skape de gode opplevelsene? Med en utdanning i prosjektledelse, kunst og kreativ næring blir du med bak scenen og lærer deg å lede arbeidet som fører frem en konsert, teateroppsetning eller TV-serie.

Studiet gir deg bransjenær og praktisk utdanning i å lede prosjekter og produksjoner fra begynnelse til slutt. Vi jobber tett på kulturbransjen, og du vil i løpet av studietiden få være med på reelle prosjekter som gir deg praktisk erfaring og et solid nettverk. Gjennom utdanningen vil du tilegne deg kunnskapene du trenger som prosjektleder.

Foto av fire unge kvinnelige studenter som står skulder til skulder og poserer for kamera.

Førsteårsstudenter med på å arrangere AR@K

Etter endt utdanning vil du ha opparbeidet deg et godt fundament for å jobbe med planlegging og ledelse av prosjekter og produksjoner innenfor scenekunstfeltet og ulike kulturelle og kreative næringer.

Økonomi og ledelse

Bachelorutdanning i økonomi og ledelse er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid i ulike fagområder.

Studiets hovedvekt ligger på økonomi-, metode- og ledelsesfag, og gir deg en grundig innføring i disse. De økonomiske emnene dekker temaer innen økonomistyring, finans, regnskap og samfunnsøkonomi. I tillegg inneholder studiet et semester med valgemner eller utveksling, som gir deg muligheten til å fokusere på fagområdene du foretrekker.

Etter endt utdanning vil du stå på en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller. Blant annet kan stillinger innen økonomi, regnskap, prosjektledelse, innkjøp eller salg og markedsføring. Utdanningen gjør deg også kvalifisert til master i økonomisk-administrative fagområder.

Master

Høyskolen Kristiania tilbyr fire masterutdanninger innenfor ledelse. I likhet med våre bachelorutdanninger består masterutdanningene av en kombinasjon av teoretisk og praktisk læring, utarbeidet sammen med bransjen for å utdanne fremtidens ledere.

Hvilke mastere kan du ta etter hvilken bachelor?

Våre masterutdanninger er tilrettelagt både for nyutdannede og dem som allerede har kompetanse fra arbeidslivet og ønsker videreutvikling.

Master i Information Systems: Management and Innovation

Utdanningen for deg som ønsker en karriere som forretningsanalytiker, som sikter mot en lederstilling, og som ikke bare vil forstå, men også utvikle morgendagens teknologi. Denne utdanningen gir deg kompetansen til å gå inn i lederstillinger og spesielt krevende rådgiverstillinger tilknyttet IT.

Gjennom studiet opparbeider du deg kunnskap og ferdigheter innen nyskapende IT-løsninger, strategier og metoder som er avgjørende for dagens og morgendagens virksomheter og næringsliv. Undervisningen foregår på engelsk, og innebærer både teori og praksis.

Høyskolen Kristiania samarbeider tett med industrien. Tidligere studenter har gått ut i relevant jobb kort tid etter endt utdanning. Stillingene du kan gå inn i er blant annet virksomhetsarkitekt, prosjektleder, IT-sikkerhetskonsulent, IT-leder og forretningsutvikler.

Foto av ung kvinne som skriver på en laptop.

Master i Information Systems: Management and Innovation

Master i ledelse

En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner. Utdanningen har en klar profil mot ledelsesfeltet og gir bred innsikt og praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og lede medarbeidere og virksomheter i både det daglige så vel som i endrings- og utviklingsprosjekter.

Masterutdanningen i ledelse er delt inn i hovedtemaene ledelse og styring som virkemidler, endring og innovasjon i organisasjoner og ledelse av medarbeidere og deg selv. Undervisningen gir deg oppdatert forskningsbasert kunnskap og danner et solid grunnlag for fremtidige lederposisjoner.

Etter fullført utdanning kan du blant annet jobbe som prosjektleder, prosessleder og konsulent i HR-relaterte funksjoner. Studiet er særlig rettet mot mellomledere, som beveger seg mellom toppledelse og operativ virksomhet. Denne mastergraden kvalifiserer også for opptak til ph.d.-studium.

Master i markedsføringsledelse

Markedsføring handler om å jobbe strategisk for å skape verdi for bedrifter og kunder. Denne utdanningen gir deg faglig tyngde og innsikt i hvordan trender og teknologi endrer verden og markedene rundt oss.

Gjennom utdanningen vil du få avansert kunnskap om markedsføringsledelse med fordypning og ulike perspektiver for å forstå forbrukeren og forbrukeratferd. Du vil også bruke teori og innsikt for å løse reelle caseoppgaver. I tillegg til spesialisering innen markedsføringsledelse vil du kunne legge til egne moduler og skreddersy fagprofilen din til området du ønsker å jobbe med.

Master i markedsføringsledelse gir deg praktiske ferdigheter og akademisk spisskompetanse som gjør deg attraktiv for markeds- og kommunikasjonsavdelinger, mediehus og byråer. Mastergraden kvalifiserer også til doktorgradstudier innen markedsføring.

Master i innovasjonsledelse

Ønsker du å lede innovasjonsprosesser og jobbe med kommersiell innovasjon? I et samfunn som stadig blir mer digitalisert og konkurranseutsatt er det et stort behov for ledere som kan utfordre det eksisterende og finne nye løsninger til forretnings- og samfunnsmessige problemer.

Gjennom studietiden vil du tilegne deg avansert teoretisk og praktisk kunnskap om innovasjon og innovasjonsledelse. Du vil få dyp forståelse for innovasjonens rolle i samfunnet, og hvorfor den er kritisk viktig for videre utvikling. En sentral del av arbeidet handler om å involvere, veilede og bygge relasjoner, samt avdekke endringsbehov og etablere nye handlingsmønstre i virksomheter.

Etter fullført utdanning vil du være i stand til å lede innovasjonsprosesser i en organisasjon på en effektiv og ansvarlig måte. Du kan se frem til å bli en attraktiv kandidat i fremtidens arbeidsmarked.

Fagskole

Ønsker du en mer praktisk tilnærming til ledelsesutdanningen? Høyskolen Kristiania tilbyr ettårig fagskoleutdanning i prosjektledelse. 

Fagskole tilbyr en mer praktisk tilnærming til ledelsesutdanning, og innebærer ekte caser fra arbeidslivet.

Prosjektledelse

Dette er studiet for deg som liker å lede andre, er selvdreven og god til å strukturere. Stadig flere oppgaver løses som prosjekter, og kompetanse innen planlegging og prosjektledelse blir mer etterspurt på arbeidsmarkedet. Utdanningen passer både som tilleggsutdanning for deg som allerede har studert på fag- eller høyskolenivå, og som selvstendig utdanning.

På studiet vil du lære å gjennomføre reelle prosjekter fra idéstadiet, til planlegging, gjennomføring og evaluering. Du vil opparbeide deg prosjektlederkompetanse, med fokus på strukturert prosjektstyring og ledelse. I tillegg får du god innsikt i fag som markedsanalyse, markedsføring, forretningsutvikling og entreprenørskap.

I løpet av studiet vil du få tilbud om å ta en IPMA-sertifisering. Dette er en internasjonalt anerkjent sertifisering innen prosjektledelse. Denne sertifiseringen gir ekstra tyngde som prosjektleder, og gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Årsstudium

Et årsstudium er nyttig for deg som vil finne den rette studieveien – eller som påfyll av kunnskap. Vi tilbyr årsstudium i serviceledelse her på Høyskolen Kristiania.

Et årsstudium kan være starten på en bachelorutdanning, - eller påfyll av kunnskap for deg som allerede er i arbeidslivet.

Serviceledelse

Vil du skape gode kunde- og serviceopplevelser? Dette studiet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, enten i form av kunder, brukere, gjester eller leverandører. Tjenestebransjen er i vekst, og årsenheten i serviceledelse gir deg grunnleggende kompetanse som gjør deg rustet til å møte utfordringer i den voksende bransjen.

Årsenheten i serviceledelse består av fag som gir deg kompetanse i å analysere og forstå kundens ønsker og behov. I tillegg vil du få kunnskap i emner som lønnsomhetsberegning, markedsføring, prosjektledelse, digital markedsføring, distribusjon, organisasjon og ledelse.

Studiet er uavhengig av bransje, og vil være aktuelt i en stor variasjon av stillinger innen service- og tjenestenæringen. Årsenheten i serviceledelse kan også benyttes som starten på videre bachelorstudier innen hotelledelse, reiseliv og opplevelsesutvikling eller ledelse og servicestrategi på Høyskolen Kristiania. 

Nettstudier

Studer hvor og når du vil! Med nettstudier kan du starte eller utvikle karrieren din samtidig som du fortsetter dine daglige rutiner. Høyskolen Kristiania tilbyr ledelsesstudier over nett på både fagskole-, bachelor- og masternivå, samt årsstudium.

Nettstudier gir deg friheten du trenger. Studer når du vil og hvor du vil.

Foto av mann som sitter på en benk med beina høyt, og har en laptop i fanget.

5 gode grunner til å velge nettstudier

Bachelor i administrasjon og ledelse

Bachelor i administrasjon og ledelse er blant få studieprogram som spesialiserer seg mot lederrollen i små og mellomstore bedrifter. Utdanningen gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å gjøre en god jobb som leder med personalansvar i denne type virksomheter.

I løpet av studiet vil du få kompetanse innen ledelsesfag spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, samt en generell bredde innen økonomisk- administrative fagområder. Studiet er lagt opp som deltidsstudium over 6 år, men du kan velge å gjennomføre i ditt eget tempo.

Mange blir ledere fordi de er flinke i jobben, men mangler formell kompetanse innen ledelse. Med en bachelor i administrasjon og ledelse vil du ha de riktige forutsetningene til å søke lederstillinger. Ditt valg av fordypning og fagsammensetning vil påvirke hvilke bransjer du er kvalifisert for, eksempelvis HR, økonomi, markedsføring eller salg.

Bachelor i HR og personalledelse

Ønsker du å jobbe med mennesker? Motiveres du av å utvikle det enkelte individ til å bli bedriftens viktigste ressurs? HR er et fagområde med en stadig større etterspørsel etter kandidater med kompetanse i å lede de menneskelige ressursene i ulike organisasjoner.

Gjennom utdanningen vil du få kunnskaper og ferdigheter innen både HR-fag og forretningsfag som gjør deg i stand til å forvalte og utvikle de menneskelige ressursene i en organisasjon for å nå forretningsmessige mål og skape god lønnsomhet. Blant annet vil du lære om HR-strategi, rekruttering, personalledelse, prosjektledelse og forhandlinger i norsk arbeidsliv.

Med en bachelor i HR og personalledelse vil du etter fullført utdanning stå overfor et bredt spekter av karrieremuligheter innen HR-avdelinger, rekrutteringsbyråer og konsulentselskaper.

Master of Business Administration – MBA

I samarbeid med Heriot-Watt University tilbyr Høyskolen Kristiania et MBA-studium av internasjonal toppklasse i Norge. Studiet passer for deg som sikter mot en lederstilling, og egner seg godt for dem som allerede har noe arbeidserfaring.

Studiets styrke er tverrfaglighet. Som masterstudent på i Business Administration vil du eksponeres for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. Dette krever en bred forståelse av ledelsesprosessen. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder.

Studiet er krevende, og vil gi en respektert kvalifikasjon i næringslivet som åpner mange dører. Utdanningen kan fullføres heltid eller deltid, helt nettbasert eller med fysiske helgesamlinger. Dette studiet er ikke støttet av Lånekassen.

Fagskole i prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse

Prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring som ønsker å styrke og formalisere prosjektlederkompetansen din. Utdanningen retter seg ikke spesifikt mot en bransje, men gir en generell kompetanse innen prosjektledelse, aktuell for personer med ulik bakgrunn og erfaring.

Gjennom utdanningen får du en grundig innføring i ulike prosjektstyringsverktøy for å kunne sikre kvalitet og effektivitet fra start til slutt. Studentene arbeider med prosjekter fra første emne, hvor innhold og oppgaver har økende grad av kompleksitet gjennom utdanningen.

Etter fullført utdanning skal du ha kunnskap om prosjektledelse i alle faser, fra oppstart til gjennomførelse og etterarbeid. Utdanningen vil være relevant for de fleste utviklingsprosjekter uavhengig av bransje.

Foto av hender som klistrer post-it Lapper på ei tavle.

Nettstudier: Fagskoleutdanning i prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse

Årsstudium i HR og personalledelse

Årsenheten i HR og personalledelse gir deg en helhetsforståelse av HR-feltet. Du får et bredere kunnskapsgrunnlag på arbeidsplassen og kan forvalte og utvikle menneskelige ressurser i en organisasjon.

En av HR-funksjonens viktigste oppgaver er å rekruttere og beholde de riktige menneskene i organisasjonen. Det er viktig å utvikle deres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. Du vil få kompetanse innen organisasjon, psykologi, rekruttering, arbeidsrett og et bredt spekter av HR-aktiviteter. Årsenheten gir deg både praktisk og teoretisk kompetanse innenfor HR-området.

Utdanningen kan være en viktig påbygging for de som ønsker å forbedre kompetansen innen HR og personalledelse. Hvis du allerede jobber med HR og personalledelse kan utdanningen forbedre dine karrieremuligheter.