Studenter i forelesning

– Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen som gikk ut fra kunnskapsdepartementet (KD) tidligere denne uken.

Tilskudd til studieplasser

4000 sponsede studieplasser og 250 nye rekrutteringsstilling er fasisten etter at regjeringen gav tilskudd til studieplasser, etter rekordhøye søkertall. Flere av disse ble gitt til Høyskolen Kristiania. Forutsetningen for å få disse tildelt er at de blir opprettet allerede til høsten, i det myndighetene kaller for utdanningsløftet 2020.

– En konsekvens av slike kriser at det er flere unge som søker seg til studier. Usikkerhet i jobbmarkedet fører til at flere vil studere, sier Christen Krogh, prorektor for arbeidsliv og innovasjon.

Hos Høyskolen Kristiania vil denne hastetildelingen bety at det til høsten blir ytterligere 90 studieplasser innen MNT (matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk, og teknologiske fag med vekt på IKT), 20 innen juridisk/øk.adm. og 5 på helse- og sosial.

Behov for flere stipendiater og postdoktorer

– Når vi nå får finansiert sju nye stipendiatstillinger så betyr det både at vi akselererer farten vår inn mot å bli et universitet, og at kunnskapsdepartementet ser hva vi holder på å gjøre med å bygge opp kompetanse innenfor doktorgradsutdanning. Det er kjempefint, sier Krogh.

For å bli et universitet trenger vi fire doktorgradsprogrammer

– Vi er blitt sett av departementet, og det gir god uttelling, sier prorektoren. Han forteller at det koster omlag 1,1 millioner å få en doktorgradsstipendiat gjennom løpet, så dette er god drahjelp fra det offentlige.

I tillegg til alt som ligger i denne hastetildelingen kan det komme flere kroner høyskolens vei. I februar sendte vi, på lik linje med de offentlige utdanningsinstitusjonene, inn en anmodning om å få flere studieplasser og rekrutteringsstillinger. Dette vil i så fall komme over statsbudsjettet til høsten.

I pressemeldingen var Aasheim tydelig på at han ønsker mer forskning og flere smarte hoder som kan finne løsninger på nye utfordringer i årene framover.

– Nye rekrutteringsstillinger bidrar til at flere får en fot innenfor akademia og at vi opprettholder den langsiktige forskningsaktiviteten. Det skal også bidra til å bygge fagmiljøer, og styrke satsingen på forskningsbasert utdanning.

Høstsemester og søke studier

 • Studenter i skolebygget

  Dette vet vi om høstsemesteret

  Dette er det vi vet om det kommende semesteret.
  Les mer
 • Studenter som arbeider

  Det er ikke for sent å søke studieplass

  Høyskolen og Fagskolen Kristiania har fremdeles plass.
  Les mer