Kvinne som jobber med nettstudier

– Enkel tilgang til studier og ny kompetanse er positivt både for den enkelte og norsk næringsliv. Midlene gjør det enkelt for permitterte og ledige å studere når de trenger det som mest. De som benytter denne tiden til studier vil øke sin attraktivitet i arbeidslivet, forteller avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon, Heidi Åberg.

Stor bredde i emner

Nettemnene er relevante på tvers av de næringene som er hardest rammet og gir studiepoeng og formell kompetanse.

– Høyskolens fleksible nettstudier gjør det mulig for de ledige å starte opp veldig raskt og vil gi de ny kompetanse som er relevant for flere bransjer, avslutter Åberg. 

Hvem kan benytte seg av tilbudet? Alle som er registrert som permittert/arbeidsledig hos NAV og kan bekrefte dette ved å laste opp dokumentasjon fra NAV kan benytte seg av tilbudet. NB! Du må velge emnet du vil søke på fra denne siden for å kvalifisere til fullfinansiert studium.