Foto av to kvinnelige studenter som sitter på hver sin side av et bord og jobber med bærbare PC-er.

Eksamenstiden er over oss, og det passer derfor ekstra fint at fra mandag 25. mai vil høyskolen åpne noen arealer for studenter som er avhengig av tilgang til leseplasser for å opprettholde studieprogresjonen. Grunnet strenge smittevernregler vil det være et begrenset antall plasser. 

– Alle studentene må holde minst én meters avstand og samtlige vil få tilsendt smittvernsretningslinjene på SMS i forkant, som de må bekrefte at de har lest og forstått før de kan møte opp på campus, sier drifts- og sikkerhetssjef Pål Wæraas.

Tilgang i Oslo 

Lese- og studieområdene i biblioteksbygget i Kongensgate 22 i Oslo, vil åpnes for studenter på høyskolen og fagskolen, så fremt man oppfyller forutsetningen om at man trenger tilgang til campus for å opprettholde studieprogresjonen. Tilgangen gjelder 2., 3. og 5. etasje. Det vil ikke bli mulig å benytte seg av boksamlingen, og 4. etasje vil derfor holdes stengt.  Masterområdet i Kirkegata 20 kan brukes til selvstudier for masterstudenter som oppfyller kriteriene. 

Studenter i Oslo som har særskilte behov for tilrettelegging, vil få tilgang til C-fløyen i Kirkegata 24-26, etter avtale med Avdeling for studentoppfølging (AFSO) Dette betyr at disse studentene vil være garantert plass. Ta kontakt med student@kristiania.no

De studentene som allerede har fått tilgang til spesialrom på campus i Oslo vil fortsatt ha det.  

Tilgang i Bergen 

For Høyskolen Kristiania i Bergen vil studentarbeidsområdet i atriet i Hansaparken, i Kalfarveien 78C, åpnes ved behov. For fagskolens studenter vil det åpnes arbeidsområder i C. Sundts gate 33.  

Studenter med særskilte behov i Bergen må å ta kontakt med Avdeling for studentoppfølging (student@kristiania.no) om de ønsker få tilgang til tilrettelagte studentarbeidsplasser.  

Åpningstider 

Adgangskortet benyttes for å få tilgang til byggene. 

Alle resepsjoner i alle aktuelle bygg vil være bemannet som vanlig. 

Lån av bøker 

Vi minner om at bøker kan bestilles digitalt fra biblioteket og hentes fysisk på campus. Les mer om bokbestilling her