Eksamenstiden er over oss, og det passer derfor ekstra fint at fra mandag 25. mai vil høyskolen åpne noen arealer for studenter som er avhengig av tilgang til leseplasser for å opprettholde studieprogresjonen. Grunnet strenge smittevernregler vil det være et begrenset antall plasser. 

– Alle studentene må holde minst én meters avstand og samtlige vil få tilsendt smittvernsretningslinjene på SMS i forkant, som de må bekrefte at de har lest og forstått før de kan møte opp på campus, sier drifts- og sikkerhetssjef Pål Wæraas.

Tilgang i Oslo 

Lese- og studieområdene i biblioteksbygget i Kongensgate 22 i Oslo, vil åpnes for studenter på høyskolen og fagskolen, så fremt man oppfyller forutsetningen om at man trenger tilgang til campus for å opprettholde studieprogresjonen. Tilgangen gjelder 2., 3. og 5. etasje. Det vil ikke bli mulig å benytte seg av boksamlingen, og 4. etasje vil derfor holdes stengt.  Masterområdet i Kirkegata 20 kan brukes til selvstudier for masterstudenter som oppfyller kriteriene. 

Studenter i Oslo som har særskilte behov for tilrettelegging, vil få tilgang til C-fløyen i Kirkegata 24-26, etter avtale med Avdeling for studentoppfølging (AFSO) Dette betyr at disse studentene vil være garantert plass. Ta kontakt med student@kristiania.no

De studentene som allerede har fått tilgang til spesialrom på campus i Oslo vil fortsatt ha det.  

Tilgang i Bergen 

For Høyskolen Kristiania i Bergen vil studentarbeidsområdet i atriet i Hansaparken, i Kalfarveien 78C, åpnes ved behov. For fagskolens studenter vil det åpnes arbeidsområder i C. Sundts gate 33.  

Studenter med særskilte behov i Bergen må å ta kontakt med Avdeling for studentoppfølging (student@kristiania.no) om de ønsker få tilgang til tilrettelagte studentarbeidsplasser.  

Åpningstider 

Adgangskortet benyttes for å få tilgang til byggene. 

  • Kongens gate 22: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 09-23.
  • Kirkegata 20: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 09-19.   
  • Kirkegata 24-26: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 09-17.

  • Kalfarveien 78C: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 11-19.
  • C. Sundts gate 33: Mandag til fredag 08-20, lørdag og søndag 11-19.  

Alle resepsjoner i alle aktuelle bygg vil være bemannet som vanlig. 

Lån av bøker 

Vi minner om at bøker kan bestilles digitalt fra biblioteket og hentes fysisk på campus. Les mer om bokbestillingher