Foto av to kvinnelige studenter som går gjennom vinterhagen på campus.

Annerledes er et godt ord for å beskrive de siste månedene, men heldigvis gjennomfører myndighetene i disse dager en gradvis gjenåpning av samfunnet. Da kan man kanskje spørre seg, hva betyr dette for meg og mine studier? Kort forklart: det gir oss mulighet til å sakte og kontrollert ønske våre studenter velkommen tilbake til campus!

Høyskolen må følge smittevernreglene, med blant annet riktig avstand mellom alle studenter. Det gjør at vi må tenke nytt når vi planlegger undervisning.

«Universiteter og høyskoler må tilrettelegge for å opprettholde studietilbudet til høsten, men må i planleggingen ta høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange personer på campus samtidig som i en normalsituasjon» står det i et skriv fra myndighetene, og det er nettopp det vi ønsker å gjøre.

Blir det stedbasert undervisning etter sommerferien? 

Ja, det blir det. Vi planlegger en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus. Hvordan kombinasjonen blir avhenger av hvordan smittesituasjonen i samfunnet utvikler seg. Det vi kan si med sikkerhet er at vi planlegger for ulike scenarioer, og at vi tilrettelegger for en trygg velkomst for studenter og undervisere campus.

Planen må tåle endring, samtidig som vi har faste rammer som kan fungere uansett utvikling – om det åpnes opp ytterligere, eller strammes inn på tiltakene. Vi legger planer for en løsning der samtlige studenter får mulighet til å komme på campus såfremt de nasjonale retningslinjene fortsatt tillater det.

Det er likevel slik at vi må ta hensyn til smittevern, og derfor må vi gjøre det på en litt annen måte enn vi er vant til. Vi kommer til å ta med oss videre alt det som fungerer bra med den digitale undervisningen denne våren, samtidig som vi planlegger for en trygg måte å møte studenter og undervisere på campus.

Blir det fadderuke? 

Ja! Heldigvis har vi en kreativ gjeng på som står bak fadderuken, og de har planlagt en heidundrende fadderuke på tross av de restriksjonene som er lagt. Årets fadderuke blir fra mandag 10. august til torsdag 13. august. Det vil bli fysiske aktiviteter i faddergrupper, med noe digitalt i tillegg. Gruppene vil være på maks 20 personer, og vil bestå studenter fra samme studium eller institutt, samt faddere. Med andre ord ligger forholdene godt til rette for at du skal bli godt kjent med dine medstudenter før studiestart.

Det viktigste for oss er at alle nye studenter blir godt ivaretatt, under trygge og gode rammer, i henhold til myndighetenes gjeldende smittevernsrestriksjoner. 

Det vil i år, som i fjor, bli omvisning på campus, studentbar og andre morsomme aktiviteter. Endelig program slippes senere, og vi kan love at det blir flere overraskelser underveis og god stemning gjennom hele uken! 

Får vi møtes i grupper på campus?

Ja, det planlegges for at studenter skal få møte hverandre, både faglig og sosialt. Vi forbereder å dele studenter inn i faste grupper på fire fra høsten. Disse gruppene kan enkelt slås sammen til større grupper ved behov, noe som også gjør det enklere å få til campusundervisning. Fire er et godt tall fordi det er innenfor antallet personer i en gruppe myndighetene opererte med i vår.

Grunnen til at det er lagt opp på denne måten er at dersom én person i en gruppe blir syk, kan denne gruppen settes i karantene for å stoppe videre smittespredning. Fire er også et «magisk tall» for innleveringer av gruppeoppgaver. Dette tallet pleide å være tre, men ved å øke det til fire vil man samtidig redusere sårbarheten for gruppen.

Får vi bruke biblioteket?

Ja, vi åpner opp for bruk av bibliotek og andre fellesområder. Det skal være mulig å låne bøker, få hjelp og kunne sitte sammen med medstudenter for å samarbeide om oppgaver. Her har vi vært ute med målebånd og har tilrettelagt for at dette skal gjøres på en trygg måte innenfor de rammene satt av myndighetene.

På grunn av smittevernreglene vil det være begrenset antall plasser, og derfor blir det førstemann til mølla som gjelder. Alle som ønsker tilgang til byggene må overholde regelen om minst én meter avstand og vil få tilsendt smittevernsretningslinjene som de må bekrefte at de har lest og forstått før de kommer på campus.

Får de som trenger det tilgang til grupperom og spesialrom? 

Ja, det får de. Dere som har behov for spesialrom og -utstyr kan få dette på en trygg og smittefri måte. Din og våre ansattes sikkerhet er vår største prioritet. Derfor ber vi alle studenter om å forberede seg på at ikke alt kan gjennomføres slik vi er vant til før COVID-19 satte sitt preg på landet. 

Vi skal gjøre vårt ytterste for at du høsten 2020 skal ha en fin studietid, få nye venner og lykkes med studiene, samtidig som vi tar vare på din sikkerhet. Vi gleder oss til å treffes i høst!