Høyskolen Kristiania lanserer nå Master i treningsvitenskap. Studentene vil få kunnskapene idretts- og treningsbransjen etterspør og får tilgang på egne fasiliteter. Foto: Georg Aamodt

Det er mange grunner til å ta en avansert utdanning innen helse eller idrett.

Idrettsbransjen ønsker seg kandidater med høyere utdanning og ekspertise om styrke, utholdenhet og motorikk. Samtidig øker kompetansekravet fra kundene på blant annet treningssentre.

Tall fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) viser også at etterspørselen etter sysselsatte innen disse bransjene vil øke drastisk i årene som kommer, blant annet fordi vi blir flere eldre og fordi antall livsstilssykdommer øker raskt.

Derfor utvider nå Høyskolen Kristiania helsetilbudet sitt med en Master i treningsvitenskap.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.
Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med våre studentambassadører her!

– Det som gjør denne masteren unik, er at hovedfokuset er på hvordan sentrale fysiske egenskaper kan testes, trenes og utvikles på en optimal måte gjennom livsløpet.

Tilfredsstiller kravene fra bransjen

Personlig trening og testing av styrke og utholdenhet er et marked som har økt de siste årene, og samtidig har kunnskapskravene økt. 

Thomas Haugen er studieprogramleder for den nye mastergraden i treningsvitenskap og forklarer hvorfor høyskolen nå lanserer denne utdanningen: 

– Kundemassen på blant annet treningssentre ønsker nå mer avansert fysisk testing, trening og veiledning. Utdanning av personlige trenere innehar ofte ikke denne spesialkompetansen, og bransjen har derfor satt fokus på lengre utdanning. Derfor lanserer vi Master i treningsvitenskap, forteller han. 

Interessert i dette studiet? Søk her!

Han viser til at Olympiatoppen og andre forbund også etterspør denne kompetansen ettersom de har utfordringer med å rekruttere fagpersoner med tilstrekkelige kunnskaper om trening og prestasjon.

Toppfotballsenteret har også påpekt mange av de samme utfordringene i forhold til fysisk trening av fotballspillere.

Thomas mener dette kan skyldes at bachelor- og masterutdanninger i Norge i hovedsak har hatt fokus på å lære seg idrettslige ferdigheter, og i mindre grad fokus på nettopp testing, trening og adaptasjon til fysisk trening.

– Det som gjør denne masteren unik, er at hovedfokuset er på hvordan sentrale fysiske egenskaper kan testes, trenes og utvikles på en optimal måte gjennom livsløpet, forteller han. 

– Det vil være med på å gjøre studentene på Master i treningsvitenskap attraktive på arbeidsmarkedet når de er ferdig utdannet. 

Helseutdanninger er et godt valg for fremtiden Les mer om hvorfor her!

Du kan gjøre Norge sunnere

Master i treningsvitenskap passer blant annet for deg som ønsker å arbeide i videregående skole, treningssenterbransjen og i organisert idrett. 

Målet er at du blir en ekspert på hvordan du skal identifisere, kartlegge og forstå hvordan ulike faktorer påvirker prestasjonen til både grupper og individer. Dermed vil du bli i stand til å gi individuelle treningsråd og treningsprogram for personer med ulike målsetninger.

Kort fortalt: Du blir dyktig på å få folk til å prestere sitt fysisk beste, uansett hvilken bakgrunn de har. 

Høyskolen Kristiania har et solid fagmiljø innen helsefag med forelesere som er blant de beste i sine felt. Med eget treningssenter og klinikker får du både teoretisk og praktisk kunnskap som vil gjøre deg klar for arbeidslivet som venter etter studietiden. 

Ønsker du å ta en Master i treningsvitenskap?

studiet gir deg spisset kunnskap om trening, testing og adaptasjon innenfor styrke, utholdenhet og motorikk. Dette vil by på gode jobbmuligheter innen idrett og trening! Les mer og send inn søknaden din i dag.