Studiedirektør Marianne Østbye og resten av de ansatte jobber nå på spreng for at undervisning og eksamensavvikling skal kunne gjennomføres på en god måte for alle studenter på Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania.   

– Vi jobber dag og kveld for å sikre at leveransene til studentene vil bli gjennomført som de skal – og i tide, sier Østbye. Heldigvis ser det ut til at vi skal klare å gjennomføre mesteparten av eksamen til de planlagte tidspunktene, og vi ber studentene om å forberede seg til eksamen som vanlig. 

Finner du ikke svar på det du lurer på? Klikk her for mer informasjon om eksamen

Sjekk StudentWeb og mail daglig 

Selv om vi nå står i en uvant situasjon er det viktig at du som student planlegger studiene dine som normalt. Vi vil i så langt det lar seg gjøre opprettholde dagens eksamensplaner.  

Studenter som eventuelt får endret eksamensdato vil få beskjed om dette på StudentWeb og via studentmail. Dersom du får endret eksamensdato, vil du senest to dager før eksamen få en påminnelse om dette via SMS. Derfor oppfordrer vi alle studenter til å sjekke mail daglig, og kontrollere at man har lagt inn riktig telefonnummer i StudentWeb. Dette gjelder for studenter både på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania.  

Avgangsstudenter blir prioritert 

Mange avgangsstudenter lurer på om de vil få vitnemål til sommeren. Både avgangsstudenter og internasjonale studenter vil prioriteres slik at de kan avlegge sine eksamener innen juni 2020.  

Det jobbes fortsatt med å finne alternative vurderings- og gjennomføringsløsninger for eksamener som er praktiske og produksjonsbaserte. Dette gjelder spesielt studenter ved School of Arts, Design, and Media og Fagskolen Kristiania. 

Tilrettelagt eksamen

De som har søkt om tilrettelagt eksamen vil informeres fortløpende og i god tid før eksamensgjennomføringen. Se mer informasjon her . Nettstudier som har søknadsfrist 01.04.2020, kan søke her.

Du kan benytte egenmelding som grunnlag ved melding om sykefravær, utsatt frist og/eller tilrettelegging av eksamen.  

Gyldig grunn kan være:

  • Foreldre med ansvar for barn
  • Karantene som følge av coronaviruset
  • Samfunnskritiske jobber
  • Sykdom hos en selv eller andre man pleier for
  • Hvis du har, lese- og skrivevansker eller har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen

Hva med bachelor- og masteroppgaven?  

De som jobber med bachelor- og masteroppgaver vil få veiledning som normalt, og det er ønskelig at flest mulig får levert som planlagt.  

– Vi forstår at enkelte får problemer med å samle inn empiri. Derfor skal det ikke telle negativt om man har fått mindre data enn planlagt, beroliger prorektor for utdanning, Sander Sværi.  

– Dersom det er tilfelle vil sensor heller vurdere andre deler av oppgaven, som teori, plan for undersøkelse og metode, samt annet innhold man har mulighet til å skrive hjemmefra. Analyse kan også vurderes selv om det er for lite data til å få valide funn. I tilfeller der det er umulig å innhente data, vil veileder hjelpe deg med gode alternativer.  

Nye løsninger for en annerledes tid

Sværi og staben hans har jobbet med å finne gode løsninger for hvordan vi kan lære bort på en ny måte uten å miste studieprogresjonen. Han er svært imponert over hvordan både lærere og administrasjonen har lagt seg i selen for å løse denne store oppgaven.   

– Svært mange har vist omstillingsevne til toppkarakter, sier han. Sværi gir skryt til emneansvarlige og forelesere som svært raskt har funnet alternative undervisningsopplegg hjemmefra, og faglige ledere med studieprogramledere, instituttledere og dekaner og prodekaner som allerede nå har bidratt med gode oversikter over planer for undervisning ut over våren.  

– Samtidig ser vi at studentene gir positive tilbakemeldinger på den nye undervisningssituasjonen og slutter opp om den, og det er vi glade for.