Arbeidslivet roper etter nyutdannede kandidater som er klare for jobb fra første arbeidsdag. Høyskolen Kristiania svarer med å lansere åtte nye, praksisorienterte studier for 2020, og flere er på vei. Det er rekord i høyskolens historie!

– Vi er en privat høyskole, og må være flinkere enn de andre universitetene og høyskolene i Norge med å sikre at de som studerer hos har de kvalifikasjonene som arbeidslivet trenger. Derfor er vi lydhøre til de behovene som arbeidslivet har, og utvikler studier for å møte de behovene, forteller markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen.

Dette er årets nye studieprogram

– Høyskolen Kristiania har også ambisjoner om å lansere flere studietilbud i løpet av kort tid, opplyser Evensen.

Gjennom utstrakt bruk av praksisplasser og reelle case-oppgaver fra arbeidslivet er målet at de ferdig utdannede studentene skal kunne svare på behovene innen ledelse, HR, helse, økonomi, informasjonsteknologi og kommunikasjon allerede fra første arbeidsdag. I tillegg er vi stolte av at vi også skal tilby kunstfag som dans og musikkteater.

Utvider studietilbudet i Bergen

Høyskolen Kristiania vokser videre på Vestlandet. Derfor lanseres følgende studier i Bergen i 2020: 

Dette er årets studienyheter i Bergen Les mer

Nye HR-studier

Høyskolen Kristiania er kjent for å tilby innovative og fremtidsrettede ledelsesfag, og nyvinningene Bachelor i HR og helsefremmende arbeidsplasser og Bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse er et nytt svar på behovet. Vi ønsker å fortsette og styrke høyskolens markedsledende posisjon innen HR.

Mennesker er virksomhetens viktigste ressurs. En utdanning innenfor HR gjør deg til eksperten på utvikling av de menneskelige ressursene. Det gir deg kunnskap om hvordan menneskelige ressurser utvikles, oppleves som stadig viktigere. Ansatte med kompetanse i å rekruttere, utvikle og lede mennesker blir mer etterspurt.

Helsesektoren trenger flere hender

Helse er den sektoren i Norge som sysselsetter flest mennesker, og også her er det et stort behov for nyutdannet arbeidskraft. Høyskolen imøtekommer nå dette behovet med lanseringen av studieprogrammene Master i anvendt folkehelsevitenskapMaster i treningsvitenskap og Bachelor i trening og coaching. Med en stadig aldrende befolkning hvor mennesker lever lenger, flere av dem med livsstilssykdommer, vil behovet for kompetent helsepersonell være viktig for arbeidslivet.

Økt satsing på mastergrader

Kristiania vil tilby syv nye mastertilbud fra høsten 2020, hvor fire av mastertilbudene er under godkjenning hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).  En mastergrad gir mer fordypning og mer avansert kunnskap som kvalifiserer deg for mer attraktive jobber. Dette gjelder særlig om du ønsker en karriere som innebærer mer ansvar og utvikling på en arbeidsplass.

De to årene på masterstudiet gir deg rikelig anledning til å rette deg inn mot et arbeidsfelt eller en bransje. Masteroppgaven, som utgjør 25 prosent av studiet, vil du kunne bruke til å få spesialisert kunnskap om et område du ønsker å jobbe på. Mange får jobb med utgangspunkt i masteroppgaven.

Planlagte lanseringer i 2020:

  • Master i Information systems - Business Data Anlytics*

* Er under godkjenningsprosess hos NOKUT og åpnes for søknader når denne er ferdig.

Flere kreative fag

Fagskolen Kristiania har i år lansert Produktdesign, og planlegger å lansere to studieretninger til. Er du kreativ og liker å jobbe praktisk, er fagskolestudier perfekt for deg. En av de viktigste forskjellene på bachelor- og fagskolestudier er at fagskolen vektlegger en praktisk tilnærming til læring og har derfor mindre innslag av teori. Fagskolens målsetting er å gi deg en trygghet og mestringsfølelse i faget ditt gjennom praksis.

Hvert fag starter ofte med en teoretisk gjennomgang for å lære grunnkunnskapen, før du tar fatt på det praktiske arbeidet i form av et prosjekt. Hvert fag er ofte knyttet opp til ett eller flere prosjekter som fullføres før du begynner på neste. På slutten av studiet sitter du som regel igjen med en mappe med arbeider som du kan vise til og som kan gi deg fordeler når du skal ut i arbeidslivet.

Arbeidslivsuniversitet 2030

Ambisjonen er å bli et arbeidslivsuniversitet som skal kjennetegnes av nær kontakt med arbeidslivet, og administrerende direktør Solfrid Lind sier ambisjonen er å sikre at de fremtidig nyutdannede vil være godt forberedt på utfordringene arbeidslivet har å by på:

— Det arbeidslivet kan være sikker på er at de får kandidater med kvalifikasjoner som skal være lette å anvende. Vi bruker ofte eksterne forelesere fra arbeidslivet og vi har mye caser i undervisningen med eksempler fra arbeidslivet. Dette gjør at studentene får prøvd seg på relevante problemstillinger, avslutter Lind.

Alle studier + historie

  • Se alle våre studier

    Komplett oversikt over våre studietilbud.
  • Kunnskap er og blir makt

    I likhet med Askeladden hadde han alle odds mot seg; han kom fra beskjedne kår, hadde smått med skolegang og ble sett på som en outsider. Uredd stakk Ernst G. Mortensen hånden inn i flere vepsebol. Han startet med utdanning og endret med det norgeshistorien.