En jordkolde.

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelesesutvikling skiller seg fra andre reiselivsstudier ved å være markeds- og kundeorientert. Med flere markedsførings- og kundeorienterte fag enn andre norske høyskoler, lærer du å utvikle attraktive reiselivsopplevelser, enten det er et fysisk sted (destinasjon), et nytt produkt eller opplevelsespakke.

Kjersti Ruud Walaas
Kjersti Ruud Walaas er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og faglig studieleder på Bachelor i reiselivsledelse og opplevelesesutvikling.

Studiet gir innsikt i de viktigste reiselivstrendene, både her hjemme og internasjonalt, og spesielt det som skjer på den digitale fronten. Dette for å få førstehånds kunnskap om hvordan turistene nå søker informasjon før og under reisen.

Vil du jobbe i et av verdens hurtigst voksende næringer? Da bør du sjekke ut Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling her!

Her får du oppdatert kunnskap om reiselivsnæringen i små klasser, med tett kontakt til våre dyktige forelesere og medstudenter.

Med en bachelorgrad i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling vil du etter studiet kunne anvende kunnskap om hvilke opplevelser dagens turister etterspør, men også morgendagens turister – for eksempel fra de voksende markedene i Asia og Latin-Amerika.

Her får du oppdatert kunnskap om reiselivsnæringen i små klasser, med tett kontakt til våre dyktige forelesere og medstudenter.

Kjersti Ruud Walaas sitter sammen med en student og prater.
Studentene på Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling får tett oppfølging av sine forelsere. 

3 grunner til hvorfor man skal velge dette studiet

1. Vi underviser ikke bare i auditorier, men bruker også prosjektarbeid og samarbeid med bedrifter og organisasjoner i reiselivsbransjen.

2. Vi har et samarbeid med den internasjonale markedsførings- og eventorganisasjonen HSMAI, hvor studentene får komme tett på de beste og største aktørene i bransjen. Vi har også samarbeid med NCE Norway som samler ekspertisen rundt reiseliv i Norge.

3. Dessuten legger vi vekt på at studiet skal være praktisk ved å dra på ekskursjoner til reiselivsbedrifter og destinasjoner. Vi har for eksempel en unik avtale med Destinasjon Trysil, landets største skidestinasjon. Slike samarbeid gir kontakt med virkelige problemstillinger og erfaring fra bransjen.

8 av 10 får jobb!

Høyskolen Kristiania gjennomfører årlige undersøkelser hvor vi spør tidligere studenter hva de jobber med. Siste kandidatundersøkelse viste at mer enn 8 av 10 (83 %) reiselivsstudenter har relevant jobb innen ni måneder etter en utdannelse hos oss.

De som har studert reiselivsledelse svarer selv at de har jobber som spenner over hele spekteret, fra reisekonsulent til konserndirektør, og mange har en jobb som innebærer mye reising.

Er du glad i å jobbe med mennesker, servicekvalitet og unike opplevelsestilbud i et internasjonalt miljø, er dette utdannelsen for deg.

Ledelse
Du møter at godt studentmiljø på Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. 

Trenger ikke være «reiseleder»-typen

Dette studiet handler vel så mye om å lære seg hvordan man skal markedsføre og utvikle et reisemål, hvordan du kan bidra til en bærekraftig drift av reisemålet og hvordan skåne naturen og kulturen rundt.

Dessuten er reiselivsbransjen verdens hurtigst voksende næring med mange ulike og spennende arbeidsoppgaver. Du bør være glad i å jobbe i en internasjonal bransje som endrer seg raskt. Vi ser at evnen til å utvikle nye og attraktive tilbud blir stadig viktigere for å lykkes, ta for eksempel nettstedet AirBnB, som på kort tid har endret mye i måten vi velger å overnatte på.

Hvorfor velge Høyskolen Kristiania

 • Nærheten:
  En høyskole midt i sentrum gir gangavstand til alle de store hovedkontorene.
 • Dyktige forelesere: 
  Høyskolen Kristiania er full av dyktige forelesere med både praktisk og akademisk bakgrunn. Med forelesere som har vært ute i «felten» blir forelesningene praktiske.
 • Fagsammensetning:
  Høyskolen Kristiania har en unik sammensetning av fag, med fokus på marked- og kundeorientering.
 • Studentmiljøet:
  Reiselivsstudentene er alltid veldig sosiale!