Go to main content

Vi tilbyr et knippe utdanninger innen fagområdene helse og oppvekst som er støttet av myndighetene og derfor gratis for deg som fyller opptakskriteriene.

Info om våre gratistilbud innen oppvekst

Vi tilbyr videreutdanning på fagskolenivå for fagarbeidere og assistenter i barnehagene. Utdanningene er nett- og samlingsbasert og tas ved siden av jobb over to år på deltid. Studienes innhold bygger på sentrale temaer fra Rammeplan for barnehagen og gir deg økt formell pedagogisk kompetanse innen den aktuelle studieretningen.

Utdanningsdirektoratet har de siste årene gitt tilskudd til fagskoler for å kunne tilby disse tre utdanningene i forbindelse med myndighetens satsning på kompetanseøkning i barnehagene (Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022). Vi tilbyr et begrenset antall gratis studieplasser med oppstart høsten 2019.

Opptakskriterier oppvekst

For å få studiet gratis må du må være ansatt i en barnehage med barn som gir deg mulighet til praksiserfaring innen aktuell tematikk. Du må også kunne gjennomføre praksis på egen arbeidsplass. Les mer om opptakskriterier under hvert enkelt studie.

Studiestart

Uke 36, 2019 – fortløpende opptak.

Søk nå!

Info om våre gratistilbud innen helse

Mer info kommer fortløpende.