Globalt marked

I 2018 anskaffet offentlige innkjøpere varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner. Norge er en del av et globalt marked. Det stilles høye krav til oppdatert kunnskap om innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor. Innenfor innkjøp er det derfor gode muligheter for å kunne jobbe internasjonalt. Ole Petter forteller at valget om å studere strategisk innkjøpsledelse falt på bakgrunn av interessen for å forstå det bakerste leddet i verdikjeden.

— Jeg ønsket å lære mer om business. I det bakerste leddet sitter ofte innkjøp og de som er ansvarlige for innkjøpsavdelingen.

Våre forelesere er flinke til å markedsføre oss ut mot næringslivet.

Forelesere med ildsjel

Bachelor i strategisk innkjøpsledelse lærer studentene prosessene rundt innkjøp av både tjenester og varer, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp.

— Det jeg liker aller best med studiet er at vi er veldig få i klassen. Vi får et tettere bånd med våre forelesere. I tillegg har samtlige av våre forelesere et tett bånd til næringslivet.

— Vi får stadig besøk av gjesteforelesere som gir oss caseeksempler, input i næringslivet og hvilke muligheter vi har i deres bedrift som eventuelt innkjøpsansvarlig. Ole Petter påpeker at ved å være en liten klasse, er det enklere å ta del og engasjere seg.

— Vi er en tett klasse og har et veldig godt studentmiljø. I tillegg til et nært studentmiljø, trekker Ole Petter frem ildsjelene de har som forelesere.

— Foreleserne våre er veldig engasjert i deg som enkeltperson.

Foreleserne er flinke til å se deg og hvilke muligheter du har.

I dag jobber Ole Petter som Supply Chain Manager i Skanlog AS. 

    Bilde av mann med skjegg iført gul hjelm som sitter i en truck i et lagerbygg.

    Er du interessert i å studere strategisk innkjøpsledelse?

    På Bachelor i strategisk innkjøpsledelse får du kunnskap om alt fra innkjøp til ledelse av prosesser knyttet til innkjøp. Innkjøpsledelse er et fagfelt som stadig vokser og vil gi mange muligheter for din karriere.
    Les mer og søk i dag