Som film og tv-produsent har du ansvaret for hele crewet. Her er et bilde fra alle som jobbet på et sett

Ønsker du å jobbe med produksjon av film, tv, reklamefilm, YouTube-kanaler eller liknende? Bachelor i film og TV  tilbyr spesialisering i tv- filmproduksjon. Denne spesialiseringen passer for deg som ønsker å bli tv- og filmprodusent, men også for deg som vil bli lineproducer, produksjonsleder, innspillingsleder eller som bare er interessert i produksjonsapparatet. 

Studentene i tv- og filmproduksjon dekker flere roller

Studentene i TV- og filmproduksjon dekker flere roller. Du lærer å utføre tradisjonelle oppgaver som lineproducer og produksjonsleder.

Du vil lære alt fra å brekke ned manus, budsjettere, planlegge og gjennomføre produksjoner, til innspillingsledelse der du styrer produksjonene på opptak. Du har også produsentoppgaver som prosjekt- og manusutvikling, finansiering og distribusjon av film.

Spesialiseringen i TV- og filmproduksjon passer for deg som er glad i å utvikle fortellinger. Du bør like å organisere og lede prosesser. Det krever egenskaper som kreativitet, beslutningsevne, ryddighet og struktur.

Jobber tett med regissør og resten av teamet

Det er teamarbeid å være med i produksjonsapparatet. Du jobber tett med regissører og manusforfattere i utviklingsfasen, og med resten av teamet under selve produksjonen.

Fordi vi er en kunstfaglig utdanning vektlegger vi det kreative samspillet. Som student på spesialiseringen i tv- og filmproduksjon skal du kunne medvirke til at filmen blir et best mulig produkt.  

Tverrfaglig samarbeid med andre spesialiseringer

Du vil inngå i studieforløpet sammen med alle som spesialiserer seg i regi, klipp og foto. Normalt tar vi inn 8 studenter i et produksjonskull. 

Du har en del fellesundervisning sammen med de nevnte spesialiseringene, og du produserer minst én film i team hvert semester. I de større semesterproduksjonene vil du jobbe som produsent eller produksjonsleder under hele produksjonen, og du vil være innspillingsleder under opptak. I tillegg vil du ha undervisning og øvelser i klassen med andre produksjonsstudenter. 

Ettertraktet i arbeidsmarkedet

Tv- og filmprodusenter fra Westerdals institutt for film og medier er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det er stor etterspørsel etter denne kompetansen i bransjen. Tidligere studenter jobber med alt fra internasjonale spillefilm-produksjoner, til reklame og tv-produksjon. De jobber innen alle sjangre, fra reality, sport og nyheter, til dokumentarer og drama. 

Du som er interessert i filmproduksjon har også mulighet til å gå spesialisering «Film- og tv-kreatør» og prioritere produksjonsoppgaver der.

Ønsker du å spesialisere deg som film og tv-produsent?