Arne og Solfrid foran hovedinngangen til Deichman
Oppkjøp på trappene? Rektor Arne H. Krumsvik og administrerende direktør Solfrid Lind foran hovedinngangen til Deichman.

Starten var en boksamling på 6000 bøker og 150 manuskripter, Carl Deichmans testamentariske gave til Christiania. Den danske bokelskeren ga i tillegg bort 2000 riksdaler til innkjøp av flere bøker da han døde i 1780.

Hans største ønske var at byens borgere skulle få sitt første offentlige bibliotek og han trodde at tilgang til kunnskap ville gjøre folk opplyst og bringe frem det beste i dem.

På nyåret uttalte Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, til Aftenposten at kommunen har et mål om at bygget skal være åpent for allmennheten også i fremtiden, og at han har tro på å finne private aktører som kan utvikle bygget midt i Oslo sentrum til et sted som kan komme byens innbyggere til gode. Dette vil bli lagt som en føring i selve salgsprosessen.

– Høyskolen Kristiania vil være en kjøper både i Oslo kommune og Carl Deichmans ånd. Stiftelsen vår har i 105 år jobbet for å demokratisere utdanning. Den ble grunnlagt av Ernst G. Mortensen som var en nyskaper innen skole, bokbransje og ukepresse, sier Krumsvik.

Han legger til at Høyskolen har tillatt seg å skissere opp hvordan et framtidig undervisningsbygg på Hammersborg også kan gi rom for offentligheten – ikke bare studenter.

Store planer om vekst

Krumsvik tok over rektorkjedet ved Høyskolen Kristiania i august i fjor og har ambisjonene klare. Innen 2030 skal høyskolen bli Norges første arbeidslivsuniversitet, som kjennetegnes ved en nærhet til næringslivet samtidig som organisasjonen står godt forankret i akademia.

Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania tok over jobben i 2004. Siden den gang har høyskolen hatt en årlig aggregert vekst på 8-9 prosent og er i dag den største private breddehøyskolen med nesten 10 000 studenter. Dette skyldes både organisk vekst og strategiske oppkjøp, der fusjonen med Westerdals Oslo ACT for ett år siden trolig er den mest kjente.

– Vi ønsker oss en stor campus, eller et stort område i Oslo som vi kan vokse innenfor, i størrelsesordenen 100 000 kvadrat og helst innenfor Ring 3, sier Lind.

Hun legger til at skolens areal i Oslo per i dag er ca 55 000 kvadratmeter fordelt på Campus Kvadraturen, Campus Vulkan, Campus Fjerdingen og Campus Brenneriveien. Til sommeren flytter Fagskolen Kristiania AS i egne lokaler i Rosenkrantz’ gate 16, men med denne veksten trengs det flere bygg.

Leter etter stort bygg

Sist uke rykket høyskolen inn en annonse i Finansavisen der det jaktes på et bygg på 10 000–12 000 kvadratmeter nær et kollektivknutepunkt. Ønsket er store rom og god takhøyde til det som skal bli stiftelsens framtidige Campus for scenekunst. Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, mener at bygget like ved regjeringskvartalet må komme offentligheten til gode.

Til Aftenposten har hun foreslått å utvikle det til en kreativitetens høyborg, hvor aktørene selv kan utviklet huset. Lund sa også til Aftenposten sist måned at dersom en salgsprosess drar ut i tid, kan Oslo kommune vurdere midlertidig utleie av Deichman til kunst- og kulturvirksomheter eller annen type frivillige aktivitet. Målet er at bygget ikke skal stå tomt når biblioteket flytter i 2020.

– Høyskolen Kristiania har tidligere også meldt sin interesse for å leie Deichman, men aller helst er vi interessert i å kjøpe det. Vi har erfaring med å sette i stand gamle bygg med sjel, og ønsker mer enn noe annet å flytte inn i disse nyklassisistiske lokalene sommeren 2021, sier Lind.