Jørgen Orheim er fagansvarlig på musikkdesign. Han svarer gjerne på spørsmål til opptaksprøven.

Opptaksprøven er slett ikke for å bedømme det du leverer og sile ut de beste, men for å se om du holder på med musikk og er motivert for studiet.

1. Tenk gjennom hvordan du kan vise oss at du på en eller annen måte har spilt/sunget/laget musikk.

Musikkdesign er i all hovedsak en praktisk utdanning. Vi lager og produserer musikk fra dag 1. Vi ønsker gjennom opptaksprøven å få en bekreftelse på at valget ditt er gjennomtenkt og at du har holdt på med musikk på en eller annen måte.

Kanskje du kan vise at du spiller piano? I band? Kanskje du synger og eller spiller gitar? Kanskje du har laget noen beats, eller en låt? Kanskje du har gått på en folkehøyskole, eller i kulturskole?

2. Gjør det enkelt!
Poenget med opptaksprøven er å vise at du er musikalsk og at du på en eller annen måte har holdt på med musikk.

Vi krever ingen forkunnskaper utover det å på en eller annen måte ha holdt på med musikk. Send oss en mp3-fil, eller rett og slett en kort video filmet med mobilen som viser at du spiller, eller synger/rapper.

Det kan godt være fra øving, eller at du spiller i stua. Du kan selvfølgelig gjerne sende låter eller beats du har laget, eller konsertopptak, men opptaksprøven bedømmes ikke på produksjonen eller det tekniske – vi ønsker kun å få bekreftet at du viser et grunnlag som gjør det mulig å tilnærme seg det vi skal undervise i.

3. Spør Jørgen dersom det er noe du lurer på, eller om du ønsker en prat om hva studiet går ut på. 

Du kan ta kontakt med Jørgen på jorgen.orheim@kristiania.no.