Filmregissør på sett

Ønsker du å jobbe som regissør i tv- og filmbransjen? Bachelor i film og TV ved Westerdals institutt for film og medier tilbyr spesialisering i regi. Spesialiseringen passer for deg som vil bli regissør for både fiksjonsfilm og dokumentarer. Vi tilbyr en kunstfaglig utdanning der vi fokuserer på utviklingen av regissørens særegne stemme.

Regissøren har ansvaret for det kunstneriske

Som registudent lærer du alt fra å utvikle egne prosjekter og konsepter, til å lage personlige fortolkninger av tildelte manus. Tv- og filmregissøren jobber med produsenten, for å engasjere og lede teamet gjennom produksjonen.

Regissøren har ansvaret for den kunstneriske delen av produksjonen, mens produsenten har ansvaret for det administrative og praktiske. Som kunstnerisk leder skal du sørge for at filmen blir løftet av spesialkompetansen til de andre teammedlemmene, og du må jobbe med skuespillere eller intervjuobjekter slik at de fungerer godt på skjermen.

En krevende og spennende rolle

Å være regissør er en krevende og spennende rolle. Du bør være kreativ, fantasifull og nysgjerrig med sterke kunstneriske evner. Samtidig må du ta beslutninger, være tydelig og lede en stab på en inspirerende og konstruktiv måte.

Gir store muligheter for varierte oppgaver i tv- og filmproduksjon

Spesialisering i regi gir deg et godt grunnlag for å videreutvikle deg som filmregissør og konseptutvikler. I etterkant av utdannelsen kan du ta på deg ulike oppgaver i tv- og filmproduksjon.

Tverrfaglig spesialisering

Hvis du tar spesialisering i regi vil du inngå i studieforløp for spesialiseringer i produksjon, klipp og foto- Normalt tar vi inn 8 studenter i et regikull. Du har en del undervisning og øvelser sammen med regikullet, og en del fellesundervisning sammen med nevnte spesialiseringer. Du regisserer også minst én film i team hvert semester.

Stor interesse for filmregissører fra høyskolen

Det er stor interesse for film og tv-studenter fra Westerdals institutt for film og medier. Tidligere studenter jobber som regissører med alt fra dramatiske formater som spillefilm eller tv-dramatikk, til dokumentarer og faktaproduksjon.

Det er også flere som jobber med underholdningsformater som reality-tv. Noen har gått videre til kunstfeltet, mens andre igjen med reklame og oppdragsfilm. Mange har vunnet priser og oppnår stor suksess, både med studentfilmene her på skolen og produksjoner i ettertid.

Dette gjør tidligere studenter

En del registudenter har også brukt utdanningen til å gå videre i andre retninger etter studiene, som produksjonsdesignere, programledere, produksjonsarbeidere, manusforfattere, teaterregissører og liknende.

Du som er interessert i regi har også mulighet til å gå spesialisering «Film- og tv-kreatør» og prioritere regioppgaver der.

Ønsker du å spesialisere deg i regi som tv- og filmregissør?