Spesialiser deg som TV-produsent, også kalt film og tv-kreatør.

Med spesialisering som film og tv-kreatør får du en utdannelse som er bred og praktisk rettet. På Bachelor i film og TV ved Westerdals institutt for film og medier vil du jobbe på tvers av plattformer, sjangre og fagfunksjoner.

Målet med spesialiseringen er at studentene skal beherske flere deler av tv-produksjon på et høyt faglig nivå. Sjangermessig legger studiet stor vekt på dokumentar, reklamefilm, tv-underholdning og fiksjon i form av tv- og nettserier. Det er i stor grad fokus på idé- og konseptutvikling samt praktisk produksjon.

Fremoverlente og tett på bransjen

Film og tv-kreatørlinjen er fremoverlent når det kommer til å prøve ut nye sjangre og arbeidsformer. Studentene jobber praktisk og tett på bransjen i flere av emnene.

Under studiene har du tilgang på spesialrom og utstyr som er tilpasset de forskjellige produksjonene. Skolen låner også ut utstyr til ikke-kommersielle produksjoner slik at studenten kan ha egne prosjekter ved siden av studiene.

Slik er semesterene delt opp

Etter et felles 1.-2. semester spesialiserer studentene seg. Ønsker du å spesialisere deg som film og tv-kreatør vil du jobbe med regi, klipp, foto og manus innenfor tv-produksjon, dokumentar og underholdningssjangeren i 3.-4. semester.

Produksjonsarbeidet er som regel i et team på 2-5 personer. I dokumentaremnet har film og tv-kreatørene som tradisjon å reise flere uker til et annet land for å lage film i et ukjent miljø. I underholdningsemnet jobber studenten med flere sjangre innenfor tv-underholdning.

Praksisplass innen tv-produksjon kan føre til jobb etter studiene

I 5.-6. semester skal studentene gjennomføre praksis i en film- eller mediebedrift. Her får de muligheten til å jobbe med konkrete prosjekter med profesjonelle aktører. Det er ikke uvanlig at studentene senere får jobb ved nettopp sitt praksissted. Etter praksis skal de jobbe med profesjonelle kunder hvor de lager reklamefilm. Filmene har ofte blitt sendt på flere tv-kanaler samt i sosiale mediekanaler.  

Den avsluttende bacheloroppgaven produseres i team, og klassen utvikler 7-10 prosjekter i felleskap som produseres. Dette kan være dokumentar, fiksjon, reklamefilm, tv- eller nettformater. Den praktiske eksamensproduksjonen er i fokus sammen med en individuell teoretisk oppgave.

Stor etterspørsel etter kompetansen

Vi opplever stor etterspørsel fra film- og mediebransjen etter ferdigutdannede med bred filmfaglig bakgrunn. Studentene fra Westerdals institutt for film og medier fra Høyskolen Kristiania er ettertraktet, og karrierefeltet er bredt for film og tv-kreatørene. Det er vanlig at disse begynner i film eller tv-produksjonsselskaper, eller bedrifter innen media og kommunikasjonsbransjen.

Ønsker du å spesialisere deg innen film og tv-produksjon, som film og tv-kreatør?