Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunst, kultur og musikk. Torsdag 13. desember ble det offentliggjort at Norges dansehøyskole slår seg sammen med Høyskolen Kristiania.

Dette vil gi mange spennende utviklingsmuligheter, mener rektor ved Norges dansehøyskole, Ann Kristin Norum.

– Jeg er sikker på at denne sammenslåingen vil åpne for nye innovative studietilbud, både på bachelor-, master- og forskningsnivå. For studentene vil tverrfaglige samarbeid med nærliggende utdanninger være en berikelse, både faglig og sosialt. For de fagansatte, vil sammenslåingen med Høyskolen Kristiania ha stor betydning for utviklingen av kunstfagene, sier hun.

90_20239f2e3b261d796666e9ce9fb24d14.jpg

Fra før har Høyskolen Kristiania et bredt spekter av studier innen musikk og scenekunst. Nå blir også dansen representert, noe rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik, er glad for.

– Med dans som en del av studietilbudet har vi tatt et stort steg mot målet om å skape Norges første private kunstfaglige fakultet. Det som gjør dette til et reelt og annerledes alternativ til andre kunstfaglige utdanninger, er at vi innen musikk og scenekunst skal ha alle fagmiljøene samlet under ett og samme tak. Dette for å skape et unikt læringsmiljø og forberede studentene best mulig på det som vil møte dem i arbeidslivet, forteller Krumsvik.

90_16f7acf367347412c7472fb9c922bbad.jpg
Andrine Renate Terencio Semb (til venstre) og Ingrid Eide Johansen (til høyere). Foto: Camilla Storvollen

Gleder seg til samarbeid med andre studenter 

Andrine Semb og Ingrid Johansen er 2. årsstudenter på fordypning i jazzdans ved Norges dansehøyskole. De gleder seg til å komme innunder en større institusjon, og trekker blant annet frem tverrfaglige samarbeid med andre studielinjer som en mulighet.
 Det er veldig positivt for oss studenter å skulle bli en del av et større miljø. Det blir gøy å få samarbeide med studenter på andre studieretninger, og det er også spennende at det etter hvert åpner seg mulighet for å ta master, sier de.  

Interessert i en bachelor i dans med pedagogikk?