TROMSØ Henriette Myrlund - Telicherry Games

– Hva er stillingen din, og hvordan er jobben din?

– Jeg er daglig leder, produsent og spilldesigner i Tellicherry der vi for tiden lager et spill i Unreal Engine om minner og norsk hyttekultur. Vi har ikke et felles kontor, og teamet er spredt mellom Tromsø, Oslo og Stockholm. Flere av de ansatte har aldri møtt hverandre ansikt til ansikt. Jobben min går ut på ha økonomisk oversikt, jobbe med design og sikre at alle har en felles forståelse for det vi lager.

– Hvordan er spillbransjen i din landsdel?

– Jeg bor i Tromsø, og spillbransjen i Nord-Norge er generelt veldig liten. Det finnes noen få bedrifter, mens flere lager spill på fritiden. Jeg har lagt merke til at det blir mer og mer oppmerksomhet om spillutvikling i ulike organisasjoner, spesielt samarbeidsprosjekter som game jams på tvers av landegrenser. I tillegg har Filmfond Nord i år åpnet for å både kunne støtte og investere i spill, så jeg tror lysten er der.

– I hvilken retning tror du Spill-Norge er på vei?

– Oppover! Vi er fortsatt små sammenlignet med nabolandene våre, men vi ser stadig nye og gode spillprosjekter fra Norge. Regjeringen har selv uttrykt at spill fortjener mer støtte for å kunne vokse til å bli en større industri, men vi trenger også private investorer på banen.

– Hva elsker du med spill?

– For meg er spill avkobling, samtidig som jeg kan utforske hver eneste krik og krok av fiktive verdener og oppdage gjemte skatter. Jeg liker at spill både kan være store og spektakulære laget av enorme studioer, og de kan være utviklet av en enkeltperson som vil fortelle en liten og personlig historie. Jeg liker også det sosiale aspektet, der jeg kan henge med venner fra andre deler av verden i onlinespill.

– Hva er dine råd til kommende spillutviklere?

– Delta på arrangementer der andre spillutviklere er til stede, vær aktiv og synlig – spesielt om man ønsker å få seg jobb i fremtiden. Det er få ledige stillinger i Norge, og enda færre blir utlyst, så da er det viktig å nettverke. Lag en portefølje som viser kompetanse, men også arbeidsprosesser og hvilke verktøy du bruker – spesielt for visuelt arbeid. Delta på game jams, lag små prototyper, og lær å samarbeide i team. Start egen bedrift, om du tør, og søk offentlig støtte. Spør etablerte utviklere om de vil være mentor.

BERGEN Peter W. Meldahl - Rain Games

– Hva er stillingen din, og hvordan er jobben din?

– Jeg er daglig leder i Rain, et selskap i Bergen med ti ansatte. Jeg er også teamleder for spillproduksjonene og gjør spilldesignet på dataspillene vi lager.

– Hvordan er spillbransjen i din landsdel?

– Vi er fem spillbedrifter i Bergen: Rain, Henchman & Goon, D-Pad Studio, Turbotape Games og Dirtybit. Vi jobber bra sammen og holder kontakten. Om man vil ha kontakt med oss, er det stort sett bare å komme på noe Spillmakerlauget arrangerer, eller be om å få besøke et av kontorene våre.

– I hvilken retning tror du Spill-Norge er på vei?

– Fremover! Utenom Funcom er fortsatt de fleste bedriftene ganske små. Bransjen i resten av Norden, og da spesielt i Sverige og Finland, er langt større og mer utviklet enn her. Bransjen i Norge har vokst jevnt så langt, men jeg tror flere av bedriftene er modne for å bli større nå.

– Hva er dine råd til kommende spillutviklere?

– Det er veldig mye man burde vite. Ta en god prat med folk som er i bransjen allerede. Om man ikke har disse tilgjengelig, kan jeg anbefale å ta en titt på YouTube-serien Extra Credits, begynn gjerne med «So you want to be»-serien deres. Dette er en bransje med hardt arbeid, og ikke den beste lønnen. Om du vil lykkes, må du jobbe knallhardt allerede på skolebenken med å skaffe deg de kunnskapene du trenger.

Skaff deg kunnskapen du trenger øk på spillutvikling!

OSLO Nikola Kuresevic - Snowcastle Games

– Hva er stillingen din, og hvordan er jobben din?

– På papiret er jeg ansatt som spilldesigner hos Snowcastle Games. I realiteten endrer arbeidsoppgavene mine seg mellom design, PR, QA, marketing og publishing. Jobben er ufattelig variert, og det går ikke én dag uten at jeg får en ny utfordring, hvilket gjør jobben kjempespennende. Ettersom vi er i en spennende fase med å utvikle nye spill, kan en typisk dag bestå av å jobbe med markedsføring (sosiale medier, kontakt med community), etterfulgt av design (intern pitching, re-design, QA), videre etterfulgt av publisering (på forskjellige plattformer vi allerede befinner oss på). Tempoet er gjerne høyt, og det er aldri tilstrekkelig med timer i døgnet.

– I hvilken retning tror du Spill-Norge er på vei?

– Spill-Norge er i en utrolig spennende fase hvor vi blir anerkjent ikke bare som et kulturelt medium, men også som en voksende lukrativ næring. Vi jobber med et globalt marked fra vår lille del av verden og kultiverer nettverk og markeder vi aldri kunne nå før. Vi står i en unik posisjon til å lære av andre næringer og land som har vært pionerer og ligger langt foran oss her i Norge. Vi har bare én vei å gå, og det er oppover!

– Hva elsker du med spill?

– Hva er det ikke å elske med spill? De gir meg utfordringer og mestringsfølelse, og ikke minst lar de meg knytte bekjentskap basert på felles interesser. Spill lar deg virkelig miste deg selv i historier som blir fortalt, og transporterer deg til utenkelig vakre og av og til skumle steder. De samler så mange fagfelt som individuelt allerede ansees som kulturelle og kunstneriske, og gir deg en unik opplevelse der man kun løfter hverandre opp.

– Hva er dine råd til kommende spillutviklere?

– Fokuser på dine egne interesser innenfor spill. Er det environment design? Puzzle design? Har du noen komplementære evner til å støtte opp om det du allerede kan? I en så liten bransje som spillbransjen er i Norge, er vi nødt til å ha på oss mange hatter, så tenk på hvilke andre felt kan du bidra på. Sikter du kanskje på trippel A-selskaper, kan det være at de stiller andre krav til hva du må kunne tilby.

– Sett deg noen overkommelige mål, søk på alle jobber du kan tenke deg å jobbe i, selv om du føler du ikke er kvalifisert. Lær deg å ta imot tilbakemeldinger, og fortsett å prøve. Plukk deg ut noen få ting å fokusere på før du går videre til neste. Fullfør det prosjektet du har hatt liggende så lenge, og vis det frem. Og sist, men ikke minst: Kom deg ut og bli kjent med andre utviklere. Vi er en liten bransje, ikke bare i Norge. Du kommer til å se flere og flere kjente fjes for hver gang.