Fem personer står på en scene, iført dress og penklær. De holder oppe et maleri.
F.v.: Kulturminister Trine Skei Grande, Eirik Linaker Berglund, Harald Amdal, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta. Foto: Linda Terese Liv Rosenberg / Kulturdepartementet

Prisen deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

I år ble prisen tildelt journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta for det journalistiske arbeidet i Tysfjord-saken. Harald Amdal er foreleser på Bachelor i journalistikk på Høyskolen Kristiania. For det dyktige arbeidet får journalistene 100 000 kroner og et litografi av kunstneren Håkon Bleken.

God journalistikk gir de stemmeløse en stemme

11. juni 2016 ble «Den mørke hemmeligheten» publisert i VG, hvor elleve kvinner og menn fortalte om at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. En politietterforskning i Norland ble igangsatt som en reaksjon på oppslaget. Et halvt år senere hadde politiet avdekket 151 overgrepssaker med til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. 40 av sakene omhandlet seksuell omgang med barn under 14 år.

  Under prisutdelingen av menneskerettsprisen forteller kulturminister Trine Skei Grande at den beste journalistikken er med på å avdekke maktstrukturer og stille spørsmål for de stemmeløse. Hun sier at gode journalister tør å stille de riktige spørsmålene, og evner å formidle nyhetene på en måte som gjør at vi kan forstå. Kulturdepartementets menneskerettspris er med på å anerkjenne slik journalistikk, avslutter hun.

  Juryen mener at årets vinner klart skiller seg ut. I saken har barns rettigheter og deres behov for beskyttelse stått sentralt, sammen med retten til helsevern. Den får frem statens ansvar for å beskytte folks fysiske og psykiske integritet. I tillegg omhandler også saken religionsfrihet, minoriteters rettigheter og beskyttelse mot overgrep utført av sårbare mot andre sårbare.

  Juryen trekker også frem at saken har bidratt til å bryte en taushetskultur i det samiske miljøet. Den har også bidratt til å få på plass fremoverskuende og trygghetsskapende tiltak som involverer statlige, kommunale og samiske myndigheter og miljøer.

  Vant også Fritt Ord-prisen

  Det dyktige arbeidet rundt Tysfjord-avsløringene har vært verdig flere priser. Fritt Ord er en norsk stiftelse, som har i formal å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge. Fritt Ord-prisen er ansett å være institusjonens høysete utmerkelse, og deles ut en gang i året. Prisen er en anerkjennelse til personer eller institusjoner der deres arbeid ses på som særlig verdifullt i henhold til institusjonens formål.

  Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta ble tidelt stiftelsens pris mai 2018 for for deres tillitsbaserte og konsekvensrike gravejournalistikk i Tysfjord-saken.