Annelise Kiøning sitter smilende på en benk

1. november 2018 fusjonerer Norges Yrkesakademi med Fagskolen Kristiania. Porteføljen med nettstudier innen helse og oppvekst samt økonomi, administrasjon, IT og markedsføring vil videreføres under navnet Fagskolen Kristiania. Dette blir et attraktivt supplement til de stedbaserte fagskolestudiene innen design, kommunikasjon og teknologi som Fagskolen Kristiania allerede tilbyr.

– Det er for tiden et stort fokus på at samfunnet har behov for fagskolekompetanse. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi nå kan utvide med flere nye fagområder og satsing på nettstudier, sier rektor Annelise Kiønig.

Fagskoleutdanning på nett

Norges Yrkesakademi var tilbyder av nettbaserte fagskoleutdanninger på deltid. Utdanningen var perfekt for alle de som var klare for nye utfordringer i arbeidslivet, ville raskt ut i jobb eller ta utdanning ved siden av jobben. Det vil det fortsatt være – og mer til. 

På grunn av at studieopplegget er fleksibelt og undervisningen foregår på nett er det enkelt å kombinere med andre ting. Som med alle de andre studiene på Fagskolen Kristiania får du tett oppfølging fra lærere, administrasjon og medstudenter. Alle faglærere har erfaring med digital undervisning. 

Godkjent fagskoleutdanning

Alle våre fagskolestudier, inkludert de som nå er fusjonert fra Norges Yrkesakademi, gir rett til støtte i Lånekassen.

Våre studier er godkjent under Lov om Fagskoleutdanning. Dette er praktisk og yrkesrettet utdanning på høyere nivå og forbereder deg til å å gå rett ut i jobb. Det er Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) som godkjenner fagskoleutdanningen.

Lær deg det du brenner for

Fagskole er en praktisk rettet utdanning som lærer deg et fag du brenner for og kan ha med deg hele livet. Vi praktiserer og trener hver eneste dag gjennom studietiden for å gi deg kunnskap og ferdighet til arbeidslivet.  

Fagskolen Kristiania tilbyr stedbaserte studier på heltid innen design, kommunikasjon og teknologi i Oslo og Bergen. Du kan også ta nettstudier på deltid innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og markedsføring. Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning, og etter endt utdanning vil du få en fagskolegrad eller høyere fagskolegrad.