Leila E. Ferguson og Trine J. Meza her i Ernst Hage på Campus Kvadraturen.
Professor ved Høyskolen Kristiania, Leila E. Ferguson og Professor og prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania, Trine J. Meza.

Professor er den høyest vitenskapelige stillingen du kan ha ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Det er ikke et formelt krav at en professor har doktorgrad, men i dag blir i praksis ingen uten doktorgrad utnevnt til professor, i følge utdanning.no

Trine J. Meza leverte i 2000 sin doktorgrad i genetikk ved Universitetet i Oslo. Hun har flere år med forsknings- og undervisningsarbeid bak seg, før hun i dag endelig kan titulere seg selv med tittelen professor.

Lang prosess

– Dette med å bli professor er en lang vei, og jeg har bygget opp min faglige kompetanse over mange år, med tanke på at jeg disputerte for en god del år siden. Først underviste jeg og forsket på Universitet i Oslo, før jeg gikk over i en byråkratisk stilling og så tilbake til en faglig stilling her på Høyskolen Kristiania. Det er en lang prosess og da jeg startet på min doktorgrad så var det ikke noe mål i seg selv å bli professor, men med årenes løp har det blitt det, forteller Meza.

Førsteamanuensis, Leila E. Ferguson ved Høyskolen Kristiania valgte en annen retning enn Meza. Ferguson leverte sin doktorgrad i pedagogikk ved Universitet i Oslo, i 2013 og nå fem år senere har hun rykket opp til professor.

– Jeg har lenge hatt et langsiktig mål om å bli professor, men det har aldri vært noe mål om å bli professor før fylte 40 år. Siden jeg disputerte med min doktorgrad i pedagogikk, innen epistemisk kognisjon og multiple tekstforståelse, har jeg selv fokusert på å forske videre innen pedagogikk og særlig innen feltet «kritisk tenkning». Jeg ble faktisk oppfordret om å søke opprykk til professor i april tidligere år, det var derfor meget gledelig å motta denne godkjente innstillingen av styret til Høyskolen Kristiania. Jeg ser stort frem til å ta på meg dette nye professoratet, både ved å undervise videre på høyskolen Kristiania og å forske videre innen pedagogisk psykologi.

Få kvinnelige professorer i Norge

Det er fortsatt flere høyskoler i Norge som ikke har en eneste kvinnelig professor. Kun én av fire professorer i Norge er kvinner, men vi nærmer oss snart én av tre, i følge DBH (Database for statistikk om høyere utdanning).

Trine J. Meza gleder seg over at Høyskolen Kristiania nå kan bidra til å bedre denne statistikken.

– Det har aldri vært så mange kvinnelige studenter i Norge som det er nå og det er en klar overvekt av kvinner. Dette gjelder også for kvinnelige stipendiater, men jo høyere du kommer opp i den akademiske stigen jo færre kvinner er det. Vi har jobbet lenge med å få opp andelen kvinnelige professorer i Norge, men det er fortsatt en lang vei å gå. Prosentandelen kvinnelige professorer har økt med rundt ett prosentpoeng de siste ti årene. Det faktum at vi snart nærmer oss at én av tre professorer i Norge er kvinner er bra, men det er ikke godt nok. Vi må fortsette å løfte hverandre opp og inspirere hverandre HVER dag, påpeker Meza.

Dette sier Professor ved Høyskolen Kristiania, Ferguson seg svært enig i. Ferguson flyttet fra Skottland til Norge i 2002 og ser likheter mellom de to landene når det kommer til skjev kjønnsfordeling i antall professorater.

– Kjønnsfordelingen i antall professorater i Skottland er relativt mannsdominert, men det er ganske likt som i Norge. Særlig businessfag har jeg en oppfatning av at er relativt mannsdominert på et høyt akademisk nivå, både nasjonalt og internasjonalt. Her på Høyskolen Kristiania har vi nå to professorer i pedagogikk og begge disse er kvinner, Ingeborg Krange og meg selv, noe jeg er synes er utrolig flott. Det er svært viktig for meg at vi nærmer oss en jevnere kjønnsfordeling i antall professorer, det er av betydning for våre etterkommere. Norge har kommet langt når det kommer til likestilling, men det er fortsatt en vei å gå og dette vil jeg være med å bidra til. Dette ble enda viktigere for meg da jeg fikk en datter selv. Det vekket en feminist i meg som jeg ikke visste fantes, avslutter Ferguson.

Trine J. Meza, professor ved Høyskolen Kristiania.

Trine J. Meza er Dr.scient. i genetikk fra Universitet i Oslo (2000). Meza er nå professor og prorektor i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania (2015 -).

Hun har tidligere jobbet som ass. avdelingsdirektør for NOKUT (2011-2015), vært forsker ved UiO (2005-2011), seniorrådgiver ved bioteknologinemndas sekretariat (2008-2009), og forsker i Matforsk AS (2006).

Leila E. Ferguson er blitt professor ved Høyskolen Kristiania.

Leila E. Ferguson har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitet i Oslo (2013). Ferguson er nå professor ved Høyskolen i Kristiania, hvor hun underviser i pedagogikk. (2017 -)

Tidligere har Ferguson studert og jobbet ved Universitet i Oslo (2004-2007 og 2009-2017), undervist ved i Høgskolen i Telemark (2013-2014) og jobbet som spesialpedagog på Groruddalen skole (2008-2009).