Høyskolen Kristiania invitert til WHOs arbeidsmøte. Her sitter deltakere foran et skilt på rekke og rad.
Høyskolen Kristiania invitert til WHOs arbeidsmøte.

Høyskolen Kristiania, ved Hilde Skjerve og Anette Sørensen ble invitert til å delta på WHOs fjerde arbeidsmøte holdt i Shenzhen, Kina. I utgangspunktet har Norge vært representert ved Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt Forskingssenter for Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) ved UiT.

Høyskolen Kristiania ble trukket inn da det var interessant å ha med en utdanningsinstitusjon og at høyskolen var med i en pilotstudie som arbeidsgruppen utførte etter deres tredje møte. Møtet var et oppfølgingsmøte etter tre tidligere møter holdt i Shanghai, Tromsø og Seoul. Fokus for møtet var kvalitetssikring av klinisk praksis innenfor akupunktur da dette er den kinesiske medisinen som er mest utbredt i WHOs medlemsland.

Forut for dette møtet var det gjort litteratursøk på temaet, utarbeidet og gjennomført en pilotstudie og på bakgrunn av dette utarbeidet utkast til sjekkliste for kvalitet i klinisk akupunkturpraksis. Pilotstudien inkluderte 13 klinikker fra Kina, Korea, Storbritannia og Norge hvor Høyskolen Kristianias studentklinikk var én av dem. Det fjerde møtet skulle se på resultatet av pilotstudien, litteratursøket og sjekklisten. Spørsmålene i pilotstudien ble revidert slik at de dekker alle typer praksis, fra store sykehus i Kina og Korea til private enkeltmannsforetak i Europa.

Høyskolens delegater hadde mange innspill til endringer som ble tatt med videre. Resultatet av møtet ble at det gjennomføres en større studie om klinisk akupunkturpraksis i Europa, med fokus på Norge og Storbritannia, da informasjon om kvalitetssikringsarbeidet i småklinikker er nødvendig før sjekklister for kvalitet i klinisk praksis ferdigstilles. Høyskolen Kristiania vil være sentral i dette arbeidet. Arbeidet skal ferdigstilles første kvartal 2019.​