En forsamling med studenter

1. september 2018 blir Fagskolen Kristiania et eget aksjeselskap. Prosessen startet allerede våren 2017 da en stortingsmelding slo fast at det skal satses på fagskole. Her ble det slått fast at man må ha et tydelig skille mellom driften av fagskole og høyskole og at det anbefales å være et eget selskap. Siden da har man jobbet mot å stå på egne ben. Navnet Fagskolen Kristiania ble etablert og i april fikk vi vår egen rektor: Annelise Kiønig. Nå er altså prosessen i mål, og Fagskolen Kristiania er et eget selskap og en egen skole.

Du som student kommer ikke til å merke så mye til dette og studiehverdagen din vil være akkurat som før. Den eneste måten du vil merke at du ikke lenger går på Høyskolen Kristiania er at det vil stå Fagskolen Kristiania på vitnemålet ditt. Fagskolen Kristiania vil fortsatt være eid av samme stiftelse som Høyskolen Kristiania og administrasjonene vil fortsette å samarbeide. Nettsidene til fagskolen vil fortsatt ligge under kristiania.no og vi vil fortsette å dele lokaler enn så lenge.

Fagskolen Kristiania har fått egne kanaler i sosiale medier og du må gjerne følge oss på Facebook og Instagram for å få oppdateringer på hva som skjer på fagskolen. Fagskolestudenter kan også gjerne tagge bildene sine med @fagskolenkristiania.

Bedre rettigheter med ny fagskolelov

1. juli 2018 trådde «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» i kraft. Loven definerer fagskole som høyere yrkesfaglig utdanning og gir utvidede rettigheter for fagskolestudenter. Du får blant annet rett til å være del av en studentsamskipnad og det innføres studiepoeng for fagskolestudenter. 

Ordningen med fødselspermisjon videreføres og lovfestes. For studentene i Oslo er det allerede signert en kontrakt med SiO (Studentsamskipnaden SiO) som gjør at du får de samme rettighetene som høyskolestudenter. For studenter i Bergen venter vi nå på avtaleutkast fra Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet).

Sterk søkervekst

Samtidig som det satses på fagskolen opplever vi en markant søkervekst på hele 42 prosent sammenliknet med året før. Fagskolen har blant annet lansert to nye studier – Digital innholdsproduksjon (ettårig) og Spillutvikling (toårig) – som begge opplever gode søkertall.

– Søknadsveksten viser at interessen for spennende fagskolestudier øker, og at flere er på jakt etter praktiske studier som er tett knyttet til næringslivet, sier rektor Annelise Kiønig.

Fagskolen har som mål å fortsette å vokse, og rett før sommeren kjøpte vi opp Norges Yrkesakademi som tilbyr nettstudier innen helse og oppvekst, samt IT, økonomi og administrasjon. Det er allerede startet et arbeid med å integrere NYA inn under merkevaren Fagskolen Kristiania. 

Annelise Kiøning sitter smilende ved en blomstervase
Rektor for Fagskolen Kristiania: Annelise Kiønig.

For å svare på spørsmålene som kanskje dukker opp med disse nyhetene har vi laget et Q&A til studentene.

Q&A

Hvorfor blir fagskolen et eget selskap? 

25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning», som slår fast at det skal satses på fagskole fra statens side. I denne sammenheng har det kommet et offentlig krav om at man må ha et tydelig skille mellom driften av fagskole og høyskole og at fagskolene derfor anbefales å være egne selskap.

Hva betyr dette for meg i praksis? 

Studiehverdagen din vil fortsette som før. Den eneste måten du vil merke at du ikke lenger går på Høyskolen Kristiania er at det vil stå Fagskolen Kristiania på vitnemålet ditt. 

Må jeg få ny kontrakt? 

Nei, du kan forholde deg til den signerte studiekontrakten som du har i dag, og har samme rettigheter og plikter som gjelder i denne. 

Hva skjer med vitnemålet mitt? 

Alle fagskolestudenter som uteksamineres etter 1. september 2018 vil få vitnemål fra Fagskolen Kristiania, siden vi nå er et eget selskap. Tar du opp fag etter denne datoen vil du også få vitnemål fra Fagskolen Kristiania. Studenter som er uteksaminert før denne datoen vil fortsatt få sitt vitnemål fra Høyskolen Kristiania og det vil ikke bli gjort endringer på skolenavn eller logo.

Kan jeg få studiepoeng på det gamle vitnemålet mitt? 

Ble du uteksaminert våren 2018 vil det være studiepoeng på vitnemålet ditt. Alle tidligere fagskolestudenter som har vitnemål med fagskolepoeng har rett til å få omgjort disse til studiepoeng. Les om hvordan her.

Hva vil det si at jeg får studiepoeng? 

Studiepoeng er et innarbeidet begrep for å måle oppnådd læringsutbytte og studietid. Med studiepoeng kan det bli enklere å søke innpass til høyere utdanning, selv om det fortsatt er en faglig vurdering som vil være avgjørende. 

Vil semesteravgiften endres? 

Semesteravgiften vil ikke bli påvirket av at vi blir et AS eller av den nye fagskoleloven. Andreårsstudentene vil erfare at semesteravgiften har gått opp ca. 2,5%. Dette skyldes at det hvert år gjøres prisjusteringer i henhold til den nasjonale lønns- og prisveksten, som det informeres om i kontrakten din. Alle priser ble i høst justert med 2,49 % og rundet opp til nærmeste hundrekrone.

Kan jeg melde meg inn i SiO eller Sammen? 

Studenter i Oslo: Fra begynnelsen av september vil du automatisk være medlem av SiO (Studentsamskipnaden SiO), og i løpet av oktober vil du få en faktura fra oss på 600,-. Dette er semesteravgiften til SiO som vi fakturerer på vegne av dem. Dette er en obligatorisk avgift som du ifølge lov og forskrift om studentsamskipnad må betale for å kunne gå opp til eksamen.

Som medlem i SiO får du de samme fordelene som våre høyskolestudenter, som studentbolig og fastlege, les mer om det her.

Studenter i Bergen:

Vi venter nå på avtaleutkast fra Sammen (Studentsamskipnaden i Vestlandet), og vil informere fortløpende når noe er klart her.

Skal fagskolen flytte lokasjon? 

Ikke med det første. Vi leter etter en lokasjon som kan være Fagskolens Hus i Oslo, men er fortsatt i en prosess for å finne et passende lokale. Alt tyder på at det fortsatt vil være snakk om sentrumsnære lokaler. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta og kommer tilbake med informasjon når dette er på plass.

Hva med oss som går på fagskolen i Trondheim? 

Fagskolen Kristiania Trondheim er dessverre vedtatt at skal avvikles fra våren 2019 og blir derfor ikke påvirket av endringene. De får selvfølgelig studiepoeng som alle andre fagskolestudenter i Norge.