Christen Krogh blir ny prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Her står han med armene i kors utendørs. I bakgrunn kan man se et hvitt murhus og en bakgate. Han har på seg lyserosa skjorte, har brunt solbleket hår og har en gyllen farge i huden.
Christen Krogh blir ny prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Ny prorektor ved Høyskolen Kristiania

Krogh har tidligere vært forskningsdirektør ved Høyskolen i Oslo og Akershus, utviklingsdirektør i Opera Software, forretningsutvikler i TV 2 og forskningssjef i SINTEF. Han er utdannet sivilingeniør i datateknikk, i tillegg har han en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Krogh blir tilsatt som ny prorektor ved Høyskolen Kristiania 1. desember 2018.

– Høyskolen Kristiania tilbyr yrkesrettede utdannelser, og høyskolens forelesere er blant de beste på sine felt. Høyskolens fokus på at det studentene lærer skal være relevant og tilpasset arbeidslivet er helt essensielt. Både næringslivet og offentlig sektor er avhengig av tilgang på riktig kompetanse. Da jeg jobbet som utviklingsdirektør i Opera Software klarte vi ikke å finne nok utviklere med rett kompetanse i Norge. Det var en av flere grunner til at vi bygget opp avdelinger andre steder i verden. Det er synd hvis norske virksomheter ikke klarer å vokse i Norge fordi universiteter og høyskoler ikke har god nok kontakt med arbeidslivet. Her gjør allerede Høyskolen Kristiania en formidabel jobb og særlig dette ser jeg frem til å jobbe videre med, sier Krogh.

Rektor Arne H. Krumsvik ved Høyskolen Kristiania er svært fornøyd med den nye ansettelsen.

– Vi har opprettet den nye prorektorfunksjonen som en del av strategien for å bygge Norges første arbeidslivsuniversitet. Krogh har en meget sterk bakgrunn fra både akademia og næringslivet. Det er grunnen til at vi ba ham om å ta denne utfordringen, sier Krumsvik.

Krogh ser frem i mot å ta på seg de nye arbeidsoppgavene ved Høyskolen Kristiania og blant de første sakene han skal jobbe med er høyskolens arbeidslivsstrategi og høyskolens innovasjonsstrategi. I nært samarbeid med arbeidslivet vil Krogh også lede arbeidet med å utvikle Høyskolen Kristianias etter- og videreutdanningstilbud. ­

Han understreker betydningen av Høyskolen Kristianias ambisjon om å utdanne til livet etter eksamen.

– Jeg har personlig vært ansvarlig for å ansette flere hundre medarbeidere. For meg var det alltid viktig at kandidatene besatt de spesifikke kvalifikasjonene vi trengte. Disse kvalifikasjonene er helt essensielt å finne og inkorporere i utdannelsene. Jeg ser frem til å være med å realisere høyskolens ambisjoner om å bli et arbeidslivsuniversitet. Høyskolen Kristiania er en institusjon som vil opp og fram. Det synes jeg er svært motiverende, sier Krogh.