• Studiepoeng: 7,5
  • Emneansvarlig: Frode Søbstad
  • Tilbys i: Oslo 
  • Emnekode: VAL207

Introduksjon til emnet:

Du får et innblikk i hva animasjon er, litt historikk, animasjonsfilmens styrker og svakheter, og idèer om hvordan du kan bruke det i andre formater. Du lager en kort animasjonsfilm med fokus på stop motion og kamera som verktøy. Under valgement lager vi et animasjonstudio hvor vi jobber tett i små grupper. Emneansvarlig er Frode Søbstad, produsent for animasjonsfilmen The Tower som har premiere 2018. Høyskolen Kristiania samarbeider i dette valgemnet med animatørene Kajsa Næss og Cathinka Tandberg fra Mikrofilm som er et av Norges ledende animasjonsselskap med vinner av en Oscar på CV ́en.

Merk: Emnet gir ikke innføring i 3D, computer animasjon eller VFX.

Animasjonsteknikker som vi vil bruke: Tegnefilm, plastelina, dukker, Lego, mennesker etc.

Dette lærer du:

  • Lage en animasjonsfilm på 1 min
  • Skjønne hva animasjonfilm er
  • Jobbe konkret med plastelina/ papir/ dukker/ tegnefilm, Lego, etc.
  • Skrive/ lage en historie på 1 min
  • Se animasjonfilm
  • Skjønne hva som ligger bak en animasjonsfilm
  • Jobbe tett i gruppe

Hvorfor ta fordypning i Animasjonsfilm?

Animasjonsfilm er gøy, det utfordrer dine kreative gener. Selv uten forkunnskaper vil du lage en film og du bruker hodet og hendene som verktøy. Det er et praktisk rettet og kunnskapen kan du bruke i andre fag. Ikke minst er det gøy å skape noe selv.

Hvem passer dette for?

Dette passer for de som er nysgjerrig på animasjonsfilm, det er et konkret praktisk valgemne hvor man lager en animasjonsfilm. Forkunnskap ikke nødvendig, men du må være tilstede 100% da vi jobber tett i grupper. Merk: Emnet gir ikke innføring i 3D, computer animasjon eller VFX.

Emnets relevans i forhold til videre studier og arbeidsmarked: 

Først og fremst nyttig for å vise at du klarer å skape noe helhetlig og selvstendig, noe egenartet, at du har et kreativ gen. Animasjonsfilm handler om å finne smarte løsninger, og hvordan få ting til å se avansert ut med enkle midler. At man i mange filmer som Wallace og Grommit bruker plastelina, noe du kan få tak i enhver lekebutikk.  Så er det  kjekt å vise at du kan leke.