Atle og Mille her i Ernst Hage på Campus Kvadraturen i Oslo. De står foran en rødaktig vegg som kan se ut som mur med grønne klatreplanter i bakgrunnen.
Atle R. Litschutin og Mille Camilla Øhre Pettersdatter på campus Kvadraturen.

Med en tverrfaglig og bred, men samtidig fordypet og spisset bachelorgrad, har Høyskolen Kristiania lagt et solid grunnlag for breddeforståelse. Hensikten med mastergrader er å utdanne eksperter på fagfeltet. Med en Bachelor i PR og kommunikasjon kvalifiserer du deg til mastergradsstudier både i inn- og utland. Flere av våre tidligere studenter er i dag masterstudenter både i Norge og utenfor grensene. Her kan du finne en oversikt med eksempler på hva våre tidligere bachelorstudenter på PR og kommunikasjon studerer videre i dag. *Merk at høyskolene og universitetene har ulike opptakskrav som må oppfylles for å få opptak.

Ledelse

Dette er en 2-årig mastergrad ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Masterstudiet gir studenten kunnskap om hvordan ledelse og styring kan brukes som verktøy. Hvordan se helheten i hva som kreves for å drive prosesser fremover, og hvordan lede andre i ulike situasjoner. Studiet er delt inn i tre hoveddeler, som har fokus på:

  • Endring og innovasjon i organisasjoner
  • Styring og ledelse som virkemidler
  • Ledelse av medarbeidere og deg selv

Masterstudiet har en profil mot ledelsesfeltet. Studiet gir studentene bred innsikt og praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og lede endrings- og utviklingsarbeid. Undervisningen holder studentene oppdatert på forskningsbasert kunnskap. Studentene lærer å forstå og vurdere forskningsresultater samt anvende disse i praksis. Dette for å analysere og vurdere hvordan organisasjoner fungerer når de er i endring og utvikling.

Mille Camilla Øhre Pettersdatter og Atle R. Litschutin fikk våren 2018 en bachelorgrad i PR og kommunikasjon, og tar i dag en Master i ledelse på Høyskolen Kristiania. De forteller at studiehverdagen er krevende, men veldig lærerikt. 

— Emnene vi har på mastergraden er svært relevante i forhold til bachelorgraden i PR. Læringsmiljøet på mastergraden bidrar til mer deltakende læring der vi blant annet får være med på å forme egne eksamener. Vi har også presentasjoner en gang i uken. I tillegg er PR og ledelse en god match der vi kan kombinere kunnskapen i kommunikasjon og kultur.

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Denne masteren er en 2-årig mastergrad på NTNU i Trondheim. Masterstudiet blir beskrevet som både praktisk og teoretisk, der studentene får innblikk i ulike sider ved medier og kommunikasjon. Mastergraden har obligatoriske emner i medie- og kommunikasjonsteori, informasjonsteknologi og metode, valgfrie emner i blant annet psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, medievitenskap, informatikk, samt en masteroppgave. Under masteroppgaven skal studentene gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utredningsarbeid. Under masterprogrammet har du også forskningsoppdrag i bedrift som en del av studiet. Truls Torp Ellingsen og Erik Larsson gikk ut fra Bachelor i PR og kommunikasjon våren 2018, og startet rett på mastergraden i Trondheim høsten 2018. De beskriver studiet som en spennende og interessant utdannelse, etter bachelorgraden fra Høyskolen Kristiania.

Her står guttene utendørs mens de har hendene i lomma og smiler til kamera. Erik har på seg en mørkeblå jakke med vaffelmønster med en rutete rød skjorte og Truls har på seg en mørkeblå vaffeljakke med en blomstrete genser under.
Erik Larsson og Truls Torp Ellingsen er tidligere bachelorstudenter på Høyskolen Kristiania.

— Informasjonsteknologi delen gjør at vi får et innblikk i et fagfelt som jeg har liten erfaring fra. Dette er et fagfelt som øker i aktualitet i en verden med økt medialisering, forteller Truls. Erik Larsson skryter av studentmiljøet i Trondheim. Han påpeker at det er helt unikt:

— Det er flere som har studert PR-bacheloren ved Høyskolen Kristiania tidligere, så vi har blitt en liten «PR-gjeng» her. Likevel er det utrolig lett å bli kjent med andre studenter på tvers av studieretninger og årskull! Trondheim er absolutt en veldig god by å være student i.

Strategic Communication

Mastergraden i Strategic Communication er en 1-årig mastergrad på University of Liverpool i London. Masterstudiet tilbyr en tverrfaglig utdanning, for de som ønsker å designe, planlegge og implementere effektive kommunikasjonsstrategier, som oppfyller organisasjonens oppdrag, visjon og langsiktige mål. Utdanningen har et særegent fokus på to hovedfelt. Hvordan bedriftsledere, regjeringer, offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner og kjendiser bruker argumenter for å bygge konsensus og dialog med interessenter. Dette for å konstruere sin identitet, omdømme og troverdighet, spesielt i krisesituasjoner. Mastergraden legger også vekt på rollen til digitale medier, spesielt sosiale medier. Hvordan du kan styrke strategisk kommunikasjon og informere med strategisk planlegging. Ingrid Vervik Salte og Ane Eline Sandberg er begge studenter ved University of Liverpool i London, med en Bachelor i PR og kommunikasjon fra Høyskolen Kristiania. Ingrid beskriver utdanningen som fremtidsrettet.

— Jeg valgte dette mastergradsstudiet for å videreutvikle kompetansen min innen strategisk kommunikasjon. Studiet ble en naturlig overgang og videreføring av bacheloren i PR. Årsaken til at det ble «University of Liverpool in London» er fordi kommunikasjon, som akademisk felt, er kommet noe lenger i UK.

Ane Eline Sandberg og Ingrid Vervik Salte står utenfor hovedinngangen til University of Liverpool i London.
Ane Eline Sandberg og Ingrid Vervik Salte utenfor University of Liverpool i London.

Ane forklarer at hun ønsker å bruke mastergraden til å lære enda mer om kommunikasjonsfaget. Hun ønsker også å møte bransjen med en bredere og dypere forståelse.

— Det florerer av PR-byråer, dyktige kommunikasjonsfolk og spesialisert PR-kompetanse i London. Faget har virkelig slått rot i denne byen. Forhåpentligvis vil det være positivt å komme hjem med nye impulser, bredere kompetanse og større engasjement om kommunikasjon og PR-bransjen. Ingrid trekker også frem at masterstudiet har små klasser, tett oppfølging, gode fasiliteter og en kombinasjon av akademia og praksis.

Medievitenskap

Dette er en 2-årig mastergrad ved Universitetet i Oslo. Studiet er bygget opp av to obligatoriske fag. Et metodefag og et masterseminar. I tillegg til selve masteroppgaven. Resten av studiet inneholder valgfag, valg om utveksling eller internasjonalt prosjekt-semester. Studenten får mulighet til å jobbe et semester som hospitant ved en norsk ambassade eller konsulat. Her får studenten internasjonal kommunikasjonserfaring, i tillegg til at studenten skriver en akademisk oppgave under semesteret.

Alexandra her utenfor Blindern. Hun sitter på en kant ved siden av et blomsterbedd.
Alexandra er tidligere bachelorstudent ved Høyskolen Kristiania, men tar nå en master på UiO.

Tidligere bachelorstudent på PR og kommunikasjon, Alexandra Hagen Linnerud, er nåværende masterstudent på Medievitenskap ved UiO. Hun forteller, kun få uker inn i studiet, at hun har fått et svært godt inntrykk av masterstudiet.

— Jeg har fått et veldig godt inntrykk av instituttet og foreleserne. Alle virker superkompetente og flinke, også er det jo litt gøy at jeg kjenner til mange av de fra pensum på bachelorgraden fra Høyskolen Kristiania. Slik som for eksempel professor Øyvind Ihlen.

Corporate Communication

Denne mastergraden er en 2-årig på Aarhus University i Danmark. Masterstudiet gir studenten kunnskap om sentrale modeller og teorier relatert til bedriftskommunikasjon. Studiet gir også praktiske ferdigheter i strategisk styring av bedrifters kommunikasjonsprosesser og aktiviteter. Gjennom en rekke obligatoriske kurs blir studenten introdusert til områder som Corporate Communication, Change Communication, Crisis Communication, Stakeholder Relations og Strategic Management. I tredje semester får studenten muligheten til å velge mellom valgfag eller et prosjektbasert internship. Dette kombineres med teoretiske seminarer. Slik får studenten en unik sjanse til å spesialisere seg innen foretrukket interesseområde. Trym Solhaug Vassvik er tidligere bachelorstudent på Bachelor i PR og kommunikasjon. Etter 3 år på Høyskolen Kristiania er han i dag masterstudent ved Aarhus University i Danmark. Han forteller at det var avgjørende for han å ta en engelsk mastergrad.

Trym Solhaug Vassvik er masterstudent ved Aarhus University. Her står han utenfor universitetet i Danmark. Han smiler og er veldig blid.
Trym Solhaug Vassvik er masterstudent ved Aarhus University.

— Det å ha en engelsk utdanning er for meg en måte å helgardere meg hvis jobbmarkedet for PR-profesjonelle skulle bli vanskelig. Jeg er overbevist om at dette vil åpne dører for meg - hvis jeg skulle ønske å jobbe med kommunikasjon i utlandet. Trym valgte å studere i Danmark ettersom at han selv er kvart dansk, og har familie i Danmark. Han forklarer at selv om han ikke kjenner noen på universitet er det enkelt å få seg venner.

— Selv om språket kan være litt utfordrende er serien Skam blitt utrolig populær i Danmark. Det gjør det ekstra gøy å være norsk, siden alle har lyst til å trene norsken sin på deg. Hvis dét ikke funker, så sørger studentfestene og arrangementene, i tillegg til et velfungerende buddy-program og introweek, for at du lett blir kjent med andre medstudenter.