(Oslo 20. juni 2018)

Høyskolen Kristiania har signert intensjonsavtale om mulig innlemming av tre ulike høyskoler innen utøvende musikk og scenekunst: Høyskolen Barratt Due, Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen.

Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

Partene innleder nå forhandlinger, og det vil bli foretatt en juridisk og økonomisk gjennomgang. Målet er å komme til enighet i løpet av høsten 2018. Alle høyskolene ønsker å utnytte mulighetene for et tverrfaglig samarbeid innen utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, på tvers av alle Høyskolen Kristianias fagområder. – Vi skal være et attraktivt og spennende fagpedagogisk alternativ til de offentlige tilbyderne, hvor kreativitet, entreprenørskap og videreutvikling av kunstformene vil stå sterkt, forteller rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania. Partene legger vekt på at høyskolene sammen vil kunne skape en utdanningsvirksomhet som faglig og ressursmessig blir enda mer robust enn det skolene er hver for seg. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å skape større enheter i høyskolesektoren. - Med våre ambisjoner om å vokse som høyskole, ønsker vi å differensiere oss. Disse høyskolene har en spennende studieportefølje og pedagogikk som passer godt inn i vår visjon om et arbeidslivsuniversitet. Sammen skal vi bygge et kunstfaglig fakultet med et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, sier administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind. Høyskolene deler alle et grunnleggende verdisett om å være tett på praksisfeltet, ha enkeltstudenten i sentrum og være nyskapende. Med økt tverrfaglighet og tett samarbeid med det profesjonelle kunst- og kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt, ønsker de å skape et enda bedre studietilbud.

For ytterligere informasjon: