Tallene for vitenskapelig publisering for 2017 er klare, og det er gode tall for Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT. Forskerne ved høyskolen publiserte på nivå med sammenlignbare institusjoner i sektoren i 2017, og publiserer på høyde med OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge. Det har særlig vært høy produksjon ved Westerdals Oslo ACT, målt i publiseringspoeng.

– Det er gledelig å se den høye produksjonen til forskerne og dette viser resultater av godt arbeid over tid. Jeg er stolt av de ansatte som presterer godt også inne forskningsformidling i form av kronikker og annet, forteller Trine Johansen Meza, prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania.

Tall for vitenskapelig publisering i 2017

Høyskolens samarbeid med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt har økt, i takt med resten av sektoren. Tallene viser at det er Høyskolen Kristiania som har totalt størst grad av samarbeid.