faglige priser 2017 - rektor Trond Blindheim deler ut pris

Tiden som rektor for Høyskolen Kristiania går mot slutten for Trond Blindheim. Fra 1. august tar nemlig Arne Krumsvik over stafettpinnen og blir ny rektor for den sammenslåtte høyskolen. Blindheims siste offisielle oppgave som rektor ble derfor å dele ut rektoratets priser. Prisene deles ut til de faglig ansatte ved Høyskolen Kristiania og Westerdals, som gjennom det siste året har utmerket seg i sine respektive kategorier. 

Her er vinnerne og rektoratets begrunnelser: 

Årets underviser

Årets underviser gjør det godt på alle områder innen undervisning. Han får toppscore på fagevalueringen på sin undervisning, og brenner for å gi studentene det beste. Med entusiasme for faget og faglig dyktighet, evner han å på en pedagogisk måte å legge til rette for læring hos studentene. Han slår seg ikke til ro med gode evalueringer. Han utforsker og prøver nye undervisningsformer og teknologier, for stadig å øke studentenes læringsutbytte. Årets underviser har forsket på egen undervisning, og formidlet resultatene både nasjonalt og internasjonalt. Årets underviser er høyskolelektor Rolando Gonzalez ved Institutt for teknologi.

faglige priser - Rolando Gonzales tar imot prisen for årets underviser
Prorektor for utdanning, Sander Sværi, delte ut prisen for Årets underviser til Rolando Gonzalez.
Se også hvem studentene stemte fram Som årets forelesere

Årets kunstneriske forsker

Årets kunstneriske forsker har gjennom sitt arbeid satt søkelyset på et område som er av stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Dette har prisvinneren gjort gjennom å bruke et kunstnerisk uttrykk, samt refleksjon rundt dette. Prisvinneren har holdt internasjonale foredrag om dette temaet, og det kunstneriske uttrykket har resultert i en smykkekolleksjon. Vinneren har blant annet holdt foredraget «Seabling: Exploring ocean plastic as a design material for jewellery». Prisvinneren har i 2017 i tillegg utgitt flere vitenskapelige artikler og faglige kapitler, i tillegg til å skrive populærvitenskapelig og vært gjesteforeleser ved KHiO. Årets kunstneriske forsker er førsteamanuensis Synne Skjulstad ved Westerdals institutt for kommunikasjon og design.

faglige priser 2017 - Synne Skjulstad får prisen for årets kunstneriske forsker
Trine Meza, prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, delte ut prisen til Synne Skjulstad.

Årets fagskolelærer

Prisen i år går til en lærer som har jobbet spesielt målrettet med å bygge kjennskap til og kunnskap om studiet sitt i bransjen. Hun har systematisk gjennom lang tid jobbet med bransjen for sine studenter. Det har medført at studentene på studiet nå er etterspurt både i praksisperioden og som jobbsøkere. En lang rekke studenter er nå godt plassert i ulike byråer, der de begynner å utmerke seg med profilerte jobber. Vedkommende er en dyktig lærer med en unik interesse for studentene sine både i og utenfor klasserommet – og vi andre lurer på hvor hun tar energien fra. Og vinneren er Aranya Ruslifagansvarlig på Reklame og merkekommunikasjon.

faglige priser - Aranya Rusli mottar prisen for årets fagskolelærer
En tydelig rørt og glad Aranya Rusli, i det begrunnelsen for Årets fagskolelærer leses opp.

Årets forsker

Årets forsker har en lang merittliste, og har vært en svært aktiv forsker over flere år. Bare i 2017 publiserte han 13 publiserte fagfellevurderte artikler. Fra ResearchGate kan man finne at årets forsker til sammen har publisert mer enn 250 forskningsartikler, som er sitert flere tusen ganger.  Årets forsker danner nettverk over hele verden, og publiseres i stor grad sammen med internasjonale forskere. Årets forsker drar med seg andre instituttmedlemmer og har gjennom dette gjort at flere kollegaer har fått opprykk, og har en energi som er beundringsverdig. Årets forsker er professor Göran Svensson ved Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon.

Årets formidler

Årets formidler har bred erfaring som musiker og arrangør fra flere band og prosjekter. Vedkommende er en etterspurt foredragsholder, og opptrer ofte i mediene som ekspert på populærmusikk og musikkbransjen. Dessuten er han forfatter av flere bøker, og er førstelektor og faglig studieleder for populærmusikkstudiet. Formidlingsprisen gikk til Audun Molde ved Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio.

Audun-Molde