I maiutgaven av det fagfellevurderte tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health er det publisert elleve artikler med funn fra første året med testing i HOPP-prosjektet.

Her kommer en oppsummering av alle artiklene.HOPP-prosjektet er ledet av professor Per Morten Fredriksen.