HOPP-prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune og Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania, evaluerer fysisk aktivitet hos barn i barneskolen. I maiutgaven av det fagfellevurderte tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health er det publisert elleve artikler med funn fra første året med testing i HOPP-prosjektet. Artiklene tar for seg blant annet vekst, midjeomkrets, risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, fysisk aktivitetsnivå, kolesterolverdier og livskvalitet hos barn.

Tiltak må iverksettes, viser resultatene

HOPP-prosjektet har avdekket at vektøkning hos barn har stagnert, men at overvektige barn har en tendens til å øke mer i vekt enn barn med lavere vekt. Det ble også avdekket at barn i gjennomsnitt har en bekymringsverdig større midjeomkrets og midje-til-høyde ratio nå enn tidligere. Videre viser resultater at norske barn nå ligger på nivå med barn i USA med tanke på forhøyet kolesterol, og at utbredelsen av unormale lipidnivåer hos norske barn 6-12 år er betydelig.

Aktivitetsnivået blant norske barn faller allerede fra 6–7-årsalderen og fortsetter gjennom hele barneskolen. Resultatene viser også at antall venner er avgjørende for hvordan barn opplever sin livskvalitet. – Enkelte av disse funnene understreker behovet for å iverksette tiltak i skoletiden, for å nå barn fra alle sosiale lag, forteller prosjektleder og professor ved Høyskolen Kristiania, Per Morten Fredriksen. 

Følger barn gjennom syv år

Helsefremmende oppvekst i Horten kommune (Health Oriented Pedagogical Project – HOPP) er et initiativ fra Horten kommune med hensikt å fremme helse og akademisk læring gjennom fysisk aktivitet hos alle barn i kommunens barneskoler. Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania evaluerer prosjektet vitenskapelig over syv år. I tillegg til syv barneskoler i Horten, er to barneskoler i Akershus også med i studien som kontrollskoler. Til sammen er 2297 barn innrullert i studien. Første testrunde ble gjennomført våren 2015 på 6­-12 år gamle barn. Denne testrunden danner grunnlaget for resultatene publisert i Scandinavian Journal of Public Health. – Det store antallet deltakende barn, samt det longitudinelle forskningsdesignet, gjør dette prosjektet ekstra viktig og nyttig. Det vil kunne tette kunnskapshullet som tidligere er identifisert, ettersom de fleste slike studier er gjennomført over et begrenset tidsintervall, sier prorektor Trine Johansen Meza ved Høyskolen Kristiania.