• Navn: Linda Eirin Fosse Lien
 • Faglig studieleder for: Bachelor i interiørarkitektur
 • Utdanning: Kunsthøgskolen i Bergen ved Institutt for Interiørarkitektur og Møbeldesign. Har tidligere vært student i et utvekslingsprogram ved Danmark Designskole i København, prosjektarbeid i møbelindustrien, kunsthistorie grunnfag ved Universitetet i Bergen og Kunstskolen i Bergen.

Linda Erin Fosse Lien har mange års erfaring som både studieleder, høyskolelektor og designer for eget firma, Lien Design. Hun har tidligere hatt flere møbelutstillinger, både internasjonalt og nasjonalt i byer som New York, Mexico City, Berlin, Helsinki, Oslo, Moss og Trondheim. I 2000 vant hun Oslo 1000 års Designpris og Savoprisen.

Tidligere har Linda jobbet med alle typer oppdrag innenfor faget. Alt fra butikkinnredning og leilighetskomplekser til kontorlokaler. De tre siste årene har hun jobben sammen med en ekstern kollega på Måløyraid Senteret. Hun har i tillegg arbeidet med å rehabilitere bygningen der fra 1915, planlegge resepsjons- og turistinformasjon i første etasje og laget to fulle utstillingsetasjer med fire forskjellige temaer fra krigen.

– Det å jobbe med formidling ved hjelp av interiørarkitektur er veldig spennende. Man kan spille på hele skalaen for å skape gode opplevelser for de besøkende. I dette prosjektet hadde vi nær dialog med prosjektleder og en historiker gjennom hele prosessen, og jobbet tett med grafisk designer og lysdesigner.

Som interiørarkitekt må vi sette oss inn i livet og behovene til de menneskene som skal leke, jobbe og bo i de interiørene vi skaper.

Hva handler interiørarkitektur om?

– Interiørarkitektur handler ikke om puter, gardiner og trender, det handler om hvordan man tilrettelegger rom tilpasset funksjoner og opplevelser mennesker trenger, og ønsker gjennom et helt livsløp. Som interiørarkitekt må vi sette oss inn i livet og behovene til de menneskene som skal leke, jobbe og bo i de interiørene vi skaper. Estetikk, funksjon og bærekraft er viktige stikkord.

– I tillegg til interiørarkitektur vil bachelorutdannelsen på Høyskolen Kristiania gi studentene kompetanse i klassisk prosjektledelse og markedsføring. Dette er nyttige fag for å forstå markedet du jobber i, og for å kunne lede eller forstå hvordan du håndterer store prosjekter.

Hvorfor burde man velge Bachelor i interiørarkitektur?

– Hvis du er opptatt av hvordan omgivelsene våre ser ut, hvordan de fungerer og ikke minst hvordan de påvirker oss, vil du med en Bachelor i interiørarkitektur kunne jobbe med å tilrettelegge og påvirke dine omgivelser på en positiv og miljøvennlig måte. Interiør-faget er spennende, allsidig og tett på mennesker. Du bør være nysgjerrig på omgivelser og mennesker da interiørarkitektur er et stort fag som krever livslang læring.

Hva vil denne utdanningen gi av arbeidsmuligheter for studenten? 

– Interiørarkitektur-utdannelsen er en profesjonsutdanning hvor vi utdanner til en spesifikk bransje. Våre studenter har etter endt utdanning fått jobb i store anerkjente interiørarkitektkontorer, arkitektkontor, etablert seg som frilansere, mens andre har kombinert fagkunnskapen fra skolen med tidligere kompetanse - og funnet jobber i skjæringspunktet mellom interiør og andre fagområder. Når det gjelder potensielle arbeidsplasser kan jeg blant annet nevne:

 • Metropolis
 • Cadi
 • Krohnark
 • Ramseskar
 • Romlaboratoriet
 • Snøhetta
 • Niels Torp Arkitekter
 • Radius Design
 • IARK

Hvilke konkrete punkter er Høyskolen Kristianias Bachelor i interiørarkitektur gode på? 

– Som fagpersoner og i studiesammenheng er fagstaben stadig i kontakt med bransjen vi utdanner kandidater til. Vi bruker eksterne fagpersoner som sensorer på alle våre eksamener, og vi bruker med jevne mellomrom folk i fra bransjen i undervisningen. I tillegg har noen av våre studenter praksis på et interiørarkitekt-kontor hele høstsemesteret i tredje klasse. Fra tid til annen har vi også prosjekter med ekte kunder og brukere. Dette gjør at vi hele tiden vet hva som rører seg og hvilke kunnskaper bransjen ønsker våre studenter skal ha etter endt bachelorutdanning.

Bærekraft

– Skal jeg nevne et fokusområde, i tillegg til det estetiske og interiørarkitekt-faglige, har vi stort fokus på bærekraft. Dette temaet blir introdusert for studentene i første semester. Etter hvert som faglig kompetanse og refleksjon øker, blir de utfordret i stadig mer komplekse vinklinger med fokus på bærekraft. Alt fra materialenes bærekraft til sosial bærekraft, som er tema i 5. semester. Vårt mål er å utdanne kandidater med gode grunnholdninger til bærekraft og universell utforming, med høy grad av estetisk kompetanse og samfunnsansvar.