Hva gjør du om dagen?

– Det er en veldig hektisk tid med mange besøk og arrangementer ved EU-delegasjonen samtidig som det er en rekke aktuelle saker med betydning for Norge som man må følge med på. Jeg er også med i en prosjektgruppe som nå skal få på plass et nytt intranett for stasjonen, hvilket innebærer både behovsanalyse og utforming av løsning. På toppen av det hele kommer det eksamener i mai og juni siden jeg fordyper meg i International Business Communication samtidig som jeg er praktikant.

Jeg må klype meg litt i armen hver gang jeg får hilse på og intervjue en statsråd om saker som virkelig betyr noe.

– Denne uken kommer utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Brussel for å delta i EØS-rådet - det øverste organet for avtalen mellom EØS-landene og EU. Hun skal også legge frem den nye Europa-strategien for publikum og presse på delegasjonen. Mye av arbeidet ved slike besøk ligger i tilrettelegging av besøket og å følge ministeren gjennom dagen for å lage saker for Regjeringens nettsider, Twitter og Facebook. Tidligere har jeg både laget en videoreportasje og skrevet sak for delegasjonens engelske sider ved å intervjue statsrådene. Jeg må klype meg litt i armen hver gang jeg får hilse på og intervjue en statsråd om saker som virkelig betyr noe, ikke bare for Norge, men hele Europa. Det er jeg veldig stolt og ydmyk over å få lov til.

Se video fra Yngves hverdag i Brussel

– Ellers bruker jeg veldig mye av tiden på å være sosial. En typisk tirsdag kan for eksempel bestå av en hektisk arbeidsdag, lunsj i parken, trening med en gjeng nordmenn og islendinger etter jobb og en lett middag på en pub i nærheten. Og da står det gjerne en fotballkamp på menyen i tillegg. Det skjer noe stort sett hver eneste dag.

Brussel er en politisk metropol i Europa med sentrale EU-institusjoner og en rekke andre organisasjoner med tilstedeværelse her.

Hvorfor Brussel?

– Jeg bestemte meg tidlig for å strebe etter erfaring fra Brussel. Jeg kjenner en god del nordmenn som tidligere har jobbet i byen, i tillegg til at jeg har bodd der i perioder selv. Brussel er en politisk metropol i Europa med sentrale EU-institusjoner og en rekke andre organisasjoner med tilstedeværelse her. På tross av at Norge ikke er medlem, er vi likevel svært tett knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. Derfor ser jeg på en erfaring fra Brussel som både nyttig og ettertraktet i PR-bransjen. Det er heller ingen bakside at Brussel er en fin by og Belgia et land med en hel haug historie. Det er korte avstander og man kommer seg til Paris, Amsterdam og Köln halvannen time.

Vil du bli studentpraktikant ved EU-delegasjonen i Brussel? Les mer på regjeringen.no

Hvordan fikk du praktikantplassen?

– Siden oppholdet i Brussel varer i et helt semester må jeg følge et valgemne parallellt med praktikantoppholdet her. Skolen har ingen egen ordning for praktikantopphold i utlandet. Likevel vil jeg berømme skolen for fleksibiliteten de har utvist. Hanne Stavelie og Janne Kristin Olsen skal spesielt få mye av æren for at dette var mulig. Skolen har, slik jeg har blitt fortalt, aldri hatt en student i utenrikstjenesten tidligere. Så jeg blir den første – noe som også kanskje har vært en praktisk utfordring for skolen.

Jeg vil oppfordre studenter å søke studentpraktikant i utenrikstjenesten, spesielt kommunikasjonsstudenter. Det er gjevt, gir en helt unik erfaring og gir en tyngde som få andre har.
Bestemte meg tidlig for Brussel: Bilde av Yngve Angvik og en kollega som diskuterer.
UNIK PRAKTIKANTERFARING: Yngve tilrettelegger ministerbesøk ved den norske EU-delegasjonen og lager saker for Regjeringens nettsider, Twitter og Facebook. Foto: Norges delegasjon til EU.

– Å være studentpraktikant i utenrikstjenesten – det vil si på norske ambassader, delegasjoner og representasjoner i utlandet - er ikke en integrert del av studieløpet. Normalt kan man få praksisplass tilsvarende 15 studiepoeng i fjerde semester. Regjeringen.no lyser ut studentpraktikantplasser rundt om i verden to ganger i året, typisk i september/oktober og februar/mars, med oppstart påfølgende semester. Jeg følger emnet International Business Communication på 30 studiepoeng parallelt og drar hjem til Oslo for å ta eksamen. Mye av pensumet får jeg praktisert all den tid jeg befinner meg i utlandet og må forholde meg til et internasjonalt miljø.

Det jeg setter ekstra stor pris på, er fokuset på samfunn og politikk i dette PR-studiet.

Hva er det beste med studiet ditt?

– Det beste med Bachelor i PR og kommunikasjon (eller PR og samfunnspåvirkning som det het da jeg begynte) er definitivt de små klassene og gode foreleserne. Hvis man drar nytte av det, får man god og tett oppfølging. Studiet er sterkt knyttet til fagmiljøene rundt og jeg synes det er lett å få kontakt med personer i de miljøene. De kjenner som oftest godt til både tidligere studenter og foreleserne vi har. Det jeg setter ekstra stor pris på, er fokuset på samfunn og politikk i dette PR-studiet. Det gjør meg godt rustet for fremtiden og gir meg en ganske unik kompetanse. Jeg liker å kalle det et studium i krysningen mellom statsvitenskap og strategisk kommunikasjon.

Bestemte meg tidlig for Brussel: Yngve Angvik ved Norges Hus i Brussel. Foto: Norges delegasjon til EU.
FIN BY: Yngve Angvik ved Norges Hus i Brussel. Foto: Norges delegasjon til EU.

Hva er drømmejobben din etter studiet?

– Foreløpig har jeg ikke bestemt meg for om jeg skal ta en master eller om jeg skal gå rett i jobb. Men uansett har jeg et sterkt ønske om å jobbe med kommunikasjon i statsforvaltningen. Kommunikasjonsrådgiver i et departement er noe jeg absolutt sikter mot. Jeg er ikke fremmed for å kanskje jobbe videre i utenrikstjenesten heller, men det krever nok ganske mye mer av meg. Det jeg i alle fall vet er at oppholdet mitt i Brussel vil gi meg utrolig nyttig erfaring og kunnskap om hvordan man jobber med medvirkning, påvirkning og strategisk kommunikasjon i det offentlige. Hvis det er ett stikkord jeg sitter igjen med, er det "nøyaktighet".