Go to main content
Av rektor Trond Blindheim

Trond Blindheim
Trond Blindheim

«Øving gjør mester»

På fagskoler er det pedagogiske prinsippet at øving gjør mester, og elevene lærer å finne løsninger som kan brukes i yrkesmessig sammenheng. Lærerens oppgave er å gi praktisk veiledning til tilegnelsen av yrkesmessige ferdigheter og kompetanse. Tusener av dem som i dag søker seg inn på bachelorstudier, ville blitt mer bekvemme med fagskolenes læringsformer, fordi akademisk læring tar oppmerksomheten bort fra yrkesutø- velse og over i forskningsmetode og teori. Dessuten blir praktisk fagkompetanse systematisk nedvurdert ved høyskoler og universiteter. Det blir selvsagt også høyskole- og universitetsansatte som har praktisk yrkeserfaring. Det hjelper ikke å være en dyktig underviser når en publisering i et hvilket som helst obskurt tidsskrift teller mer, fordi man får forskningspoeng og dermed akademisk prestisje. Det gjør ikke god undervisning.

Nærkontakt med bransjene

Nok et argument for å satse sterkere på fagskolene, er overetableringen av masterutdanninger. Denne utviklingen har ført til at mange bachelorutdanninger er blitt mindre yrkesrettede, fordi man har vært opptatt av at bachelorutdanningene skal tjene som forberedelse til masterutdanninger og senere forskerutdanninger. Fagskolenes fortreffelighet er nærkontakten de har med bransjene de utdanner for. Spissformulert: Mens universitetene er opptatt av å forberede studentene til eksamen, er fagskolene opptatt av å forberede elevene til tiden etter eksamen. Kunnskapsdepartementet bør satse enda sterkere på landets fagskoler. Denne kronikken ble publisert i Aftenposten 4. april 2018.