Hvorfor valgte du å studere osteopati?

 – For meg var det viktig å velge et yrke der jeg kan både være i bevegelse gjennom arbeidsdagen, og samtidig hjelpe andre mennesker.  Jeg har alltid vært opptatt av kropp og helse og liker å ha kontakt med mennesker. Jeg har selv vært til osteopatisk behandling for skuldersmerter, og har hatt svært god effekt av det. – Som liten var jeg familiens massør, og bestemte meg tidlig for at det var behandling av mennesker jeg ville drive med. Gjennom ungdomstiden var jeg aktiv svømmer, og interessen for biomekanikk og anatomi kom tidlig, og ønsket om å hjelpe mennesker til en bedre hverdag vokste. Gjennom jobben som osteopat har jeg mulighet til å treffe nye mennesker og hjelpe disse i en utfordrende og variert yrke/livsstil.

Fortell om jobben din på egen osteopatiklinikk?

– Jeg jobber som osteopat og driver Høyden Osteopatiklinikk i Moss, sammen med min venninne og kollega Anna-Marie. Vi studerte Bachelor i osteopati sammen og hadde et tett samarbeid gjennom studiet. Både bacheloroppgaven og diplomoppgaven skrev vi sammen. Etter studiet ønsket vi å fortsette det gode samarbeidet, og åpnet det som i dag er Høyden Osteopatiklinikk.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Ettersom vi driver Høyden Osteopatiklinikk selv, er arbeidsdagene ulike, og det liker jeg godt. Jeg tar imot pasienter i alle aldre, med diverse plager og smerter. Arbeidet som osteopat dreier seg om å hjelpe pasienten til en bedre hverdag. Ofte ønsker pasientene å bli kvitt smerter, slik at de kan fungere bedre på jobb og i familielivet, eller å yte bedre innen idrett og hobbyer de brenner for.

Arbeidet som osteopat dreier seg om å hjelpe pasienten til en bedre hverdag

– Når jeg ikke har pasienter, må jeg ta hånd om administrative oppgaver, økonomi og regnskap, kreativt arbeid med designing av markedsføringsmateriell, følge opp ulike henvendelser og holde møter med samarbeidspartnere.

Beskriv en typisk dag eller uke?

– En typisk dag starter med å sjekke mail og besvare henvendelser, og ta i mot nye bookinger. Videre forbereder vi oss til pasientene, som kommer den dagen. Forberedelser kan være i form av å sette opp treningsprogram, oppdatere oss på litteratur eller andre tilpasninger til pasienten. – Pasientene som kommer til klinikken er i alle aldre, og med stor variasjon plager. Mellom pasientene føres det journal, og behandlingsrommet klargjøres til neste pasient.

Vil du også utgjøre en forskjell i menneskers liv? Se våre utdanninger innen helsefag

– Anna-Marie og jeg har også ukentlige møter om markedsføring, regnskap, innkjøp og andre administrative oppgaver. Vi diskuterer mulige løsninger på problemstillinger og utvikler oss hele tiden faglig for å gjøre en best mulig jobb for pasientene.

Hvilke karrieremuligheter har man som osteopat?

– Som osteopat blir man ofte selvstendig næringsdrivende. Ut ifra hva du selv ønsker, må du vurdere om du vil starte opp din egen klinikk alene eller sammen med andre, eller om du vil jobbe i en etablert klinikk. – Det er også muligheter for å jobbe på tverrfaglige klinikker med andre helseprofesjoner, eller på rene osteopatklinikker.

Har du noen tips til studentene?

– Mitt beste råd til osteopatistudentene er å lese pensum jevnt, hele året. I løpet av studiet skal man gjennom mange ulike felt, og det er tungt stoff. Personlig synes jeg at det var best å lese jevnlig, slik at jeg fikk en helhetlig forståelse av faget. – Det er også viktig å finne en studieteknikk som passer deg. Det kan være alt fra visuell læring til drøfting og diskusjoner i grupper, eller å lese og skrive notater. Viktigst av alt, er å ikke si at du forstår, når du ikke gjør det. Det er lettere å huske hva og hvorfor du gjør ting, dersom du forstår hva du driver med. – I studieløpet bør du være flink til å praktisere undersøkelse og behandling. Tenk anatomi under den praktiske øvingen, hvilke strukturer påvirkes, og på hvilken måte påvirkes de. Sett teorien i praksis!