Anne Madsen Frøiland og Irene Røli Nilsen fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring har praksis som prosjektledere på Elvelangs i fakkellys.

Under Elvelangs i fakkellys erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med 4000 fakler. Langs elva kan du få med deg 100 kulturinnslag, som perler på en snor. Levende musikk, lyskunst, installasjoner.

Anne Madsen Frøiland og Irene Røli Nilsen fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring skal holde 160 kreative studenter i ørene og fungere som prosjektledere for det årlige arrangementet Elvelangs i fakkellys.

Elvelangs i fakkellys.
Elvelangs i fakkellys.Foto: Jonatan Quintero

Hva gjør dere i praksis?

– Vi er prosjektledere og har ansvaret for koordinatorer av Elvelangs i fakkellys. Våre oppgaver er være kommunikasjonspunkt mellom bykoordinatorer, veileder og ledelsen av Elvelangs i fakkellys.

– Vi skal lage skjemaer til veiledere som skal evaluere eksamensprosjektene, ha et overordnet blikk over de digitale markedsføringskanalene og ha ansvar for avslutningsfesten for alle involverte. 

Hvorfor valgte dere denne praksisen?

– Elvelangs er et utrolig stort og omfattende prosjekt og dette virket som en utrolig spennende oppgave.  Vi er begge veldig glad i Elvelangs og vi har begge vært aktive Elvelangs-vandrere i flere år.

– Vi ønsket også å danne oss et større nettverk på skolen da vi gjennom dette prosjektet får jobbet med ulike studieretninger som Art Direction, Grafisk Design, Tekst og Skribent, Retail Design og Digital markedsføring.

Ved å bli med på et prosjekt som Elvelangs får vi et innblikk i hvordan ulike kulturelle virksomheter fungerer, og hvordan store produksjoner utføres i praksis.

Hva har vært det mest utfordrende?

– Det som har vært mest utfordrende hittil i prosjektet har vært å vite de involvertes roller. Det er mange studenter, veiledere, designere, bykoordinatorer, byrepresentanter og det kan være vanskelig å ha en total oversikt over dem alle. 

– Dette er første gang Elvelangs i fakkellys bruker studenter fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring. Enkelte kan kjenne på dette som en utfordring, men vi mener at med våres koordinasjon blir resultatet bedre enn noen gang.

Forberedelser til Elvelangs i fakkellys. Foto: Jonatan Quintero.
Forberedelser til Elvelangs i fakkellys. Foto: Jonatan Quintero.

Hva har vært det morsomste?

– Det morsomste med dette prosjektet har vært å kunne ta ansvar for vår egen praksis. Det er en åpenhet mellom ledelsen, veileder og studenter, som gjør det er lett å kommunisere mellom faggruppene. Dette fører til at vi kan yte maksimum av vår praksis.

Studentdeltakelse i Elvelangs i fakkellys

  • Samtlige studenter fra førsteåret på Avdeling for kommunikasjon har laget stasjoner langs Akerselva.
  • Gruppekoordinatorer fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring: Astrid Bjørnø, Kari Ester Rushfeldt Vatne, Nadia Mutoni, Sofie Benedicte Nilsen, Tor Arne Birkeland, Martine Klohs, Therese Siil og Julius Strömberg
  • Overordnet økonomi- og prosjektansvar, samt markedskontakt: Anne Madsen Frøiland og Irene Røli Nilsen fra Prosjektledelse kunst og kreativ næring
  • I tillegg har vår egen høyskolelektor Mats Bergström kunstnerisk ansvar for fire rene lysstasjoner langs elva