Tor Morten Grønli, Eivind Breivik og Siri Fagernes jubler over godkjent masterstudium: Master of Human-Computer Interaction

Siri Fagernes var opptatt med å levere sin doktoravhandling forrige fredag, da en kollega spurte om hun hadde sjekket mailen sin. Der lå gladnyheten fra kollega instituttleder Eivind Brevik om at drømme-masterstudiet hennes, Master of Human-Computer Interaction, var blitt godkjent av NOKUT. – Noen av oss hoppet opp og ned, mens andre reagerte mer avmålt. Teknologer er ikke alltid de mest utagerende folkene, ler Fagenes.

Overraskende godkjenning

– Jeg har jobbet aktivt med dette i to år, da hadde allerede prosessen pågått en stund. Men det tok mer av da vi fikk på plass alle disiplinene som var nødvendig. Vi fikk med oss Sturla Bakke fra interaktivt design, Asle Fagerstøm fra Digital Business Systems som spesialist på human behavior, og Ragnhild Eg fra digital markedsføring med sin innsikt i psykologi. I tillegg til Tor-Morten Grønli som er teknolog, og meg selv, forteller Siri Fagernes. – Vi fikk et «nei» fra NOKUT på søknaden vår tidligere i år, med beskjed om å presisere mer detaljer rundt hvordan det faglige skal gjennomføres. Men det var krav som var enkle for oss å presisere. Likevel hadde vi ikke forventet å få et positivt svar etter bare ti dager! Vi fikk også en svært positiv tilbakemelding på faglig relevans og innhold fra NOKUT, sier Fagernes, som er svært glad for å ha godkjenningen i hånd etter så mange års arbeid. – Det er en måte å anerkjenne den faglige tyngden vår, fordi det er strenge krav til hva som skal være på plass med infrastuktur og fagstab for å få en slik godkjenning. Det er også viktig med tanke på vår universitetssatsing, sier Fagernes. – Prosjektgruppen har gjort meget bra jobb – dette er solid anerkjennelse av vårt fagmiljø! Så langt vi vet er dette også første akkreditering i henhold til nye og strengere krav fra NOKUT for masterutdanninger, som er med på å sette godkjennelsen i et ytterligere godt lys, sier instituttleder Eivind Brevik.

Nytt i Norge

Masterstudiet heter Human-Computer Interaction, populært kalt HCI. – Det finnes ikke et tilsvarende masterstudium i Norge ennå. Egentlig ikke på bachelornivå heller. Så dette er første gang man har muligheten til å ta akkurat denne utdannelsen uten å forlate landet, sier Fagernes.

– Det er et studium som omhandler interaksjonen mellom menneske og maskin, og formålet med et slik program er å lage IT-systemer som fungerer for mennesker. Det finnes nok av eksempler som ikke funker så bra, mener Fagernes.

– Problemet har vært at det er ikke alltid like lett å få designere og teknologer til å jobbe sammen. Dette studiet utdanner «the middle man» mellom design og teknologi; mennesker som har litt av kompetansen fra begge leire, sier hun.

Jeg har fått lov å være med å lage drømmestudiet mitt!

UX-designere er eksperter på brukervennlighet, men det er ikke gitt at de forstår det teknologiske som ligger i løsningen. Samtidig lager teknologer kode som teknisk sett virker, men det er ikke alltid at de har innsikt i design og brukervennlighet. Men dette programmet skal føre de to sammen, forklarer Fagernes.

Et tverrfaglig studium

– HCI er et veldig tverrfaglig fagfelt, der fagområder som psykologi, informasjonsteknologi, etnografi og sosiologi møtes. Det dukker stadig opp nye disipliner som man ser at er nyttig, forteller Fagernes. – Vi tilbyr også en bachelor i interaktivt design, som er en bachelorgrad i IT med spesialisering mot design, så dette er en naturlig master å bygge videre på fra den bachelorgraden, forteller Fagernes. – Denne nye masteren i HCI utvider porteføljen vår ytterligere, og er i tråd med høyskolens strategi om utvikling i retning av fremtidig ph.d. som vi sikter mot. Tror dette vil være bra for både næringslivets behov og både interne og eksterne studentenes interesse, sier Brevik.