Jorunn Fragge smiler utendørs på en solfylt dag

Administrative fag inngår i utdanningene Administrativ koordinator og Juridisk assistent

– Å jobbe administrativt innebærer å kunne arbeide med et bredt spekter av oppgaver, tilrettelegging og servicegrad. Dette er viktig å få frem gjennom bevisstgjøring i utdannelsene vi tilbyr her ved Fagskolen Kristiania, forteller lærer Jannecke Jensen.

Hun har jobbet i serviceyrker hele livet. De siste 18 årene har hun blant annet jobbet som resepsjonist, sekretær, personlig assistent, informasjonskonsulent, samt salgs- og markedskoordinator. Jensen mener at det å være sekretær eller koordinator innimellom kan betraktes som en «ekstremsport» i service, administrasjon og tilrettelegging.

– Det er bra og viktig å gjøre studentene våre bevisst på dette. Ved å lære bort det meste av «triksene i Ludo» som finnes på området, gjennom struktur og planlegging, ruster vi studentene til et arbeidsliv med riktig kompetanse og riktige forventninger, fortsetter hun.


Lagt opp for arbeidsmarkedet

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania er yrkesrettet og legger vekt på praktisk jobbing med fagene. Fagskolen arbeider tett med yrkesfeltet for å holde seg oppdatert og møte behovene i dagens og fremtidens jobbmarked. På denne måten skal studentene føle seg trygge på at de får etterspurt kompetanse. Jorunn Fragge, som også underviser i administrative fag ved skolen, forteller at hennes fagområde ikke er noe unntak.

– De administrative fagområdene for utdanningene i Administrativ koordinator og Juridisk assistent er valgt på bakgrunn av den etterspørselen markedet har for administrativ støtte. Begge disse utdanningene har et tverrfaglig innhold som jeg personlig synes er meget godt, sier hun.

Hennes tidligere yrkeserfaring har vært innenfor rekruttering, i tillegg til å selv ha innehatt rollen som personlig assistent for konsernsjefer i store norske selskaper. En viktig del av jobben hennes som lærer på Fagskolen Kristiania er å følge nøye med på at fagområdene oppdateres hele tiden i forhold til det rekrutteringsbehovet som markedet etterspør.

- Det som er viktig, er at det hele tiden foretas kvalitetskontroller og eventuelle oppgraderinger med tanke på markedets behov. I mitt tilfelle jobber jeg med dette hver dag, og har rekrutteringsoppdrag fra norske aktører hvor kravspesifikasjonen til enhver tid gir meg innspill som bidrar til oppdatering av fagområdene, sier Jorunn.

Digital utvikling

– Det er også andre felt som det kreves at det følges med på i dag og i tiden fremover. Dette gjelder spesielt det digitale, som innebærer alt fra språk til IT-kompetanse og elektronisk dokumentbehandling.

- Som for resten av verden så digitaliseres også oppgavene til sekretærer og koordinatorer. For oss gjelder dette for eksempel elektronisk dokumentbehandling, booking av reiser og møterom, styrepapirhåndtering og så videre. Enkelt sagt gjøres alt i dag på nett. Det tar vi selvsagt høyde for gjennom utdanningsløpene, avslutter Jannecke.