Go to main content

Rektor Trond Blindheim inviterte inn til gratis lunsj for studentene i Hansaparken. Sammen med campusdirektør Aleksander Sivertsen, presenterte han de store planene for Høyskolen Kristiania i Bergen.

– Vi har aldri vært større og bedre på undervisning, forskning og formidling enn det vi er nå. Studentene våre er stadig mer etterspurt i markedet. Alt ligger til rette for framtiden, sier Blindheim.

Norges første

I Bergen har antallet studenter økt noe enormt de siste årene. Dette, kombinert med oppkjøpet av Westerdals, gir Høyskolen Kristiania et spennende studietilbud få andre aktører kan skilte med. Alt dette er i tråd med stiftelsens ambisjon om å bli det første private universitetet i Norge. Går alt etter planen, er vi i år 2030 et arbeidslivsuniversitet innenfor teknologi, business, helse og kreative fag.

– For å nå målet vårt, må vi akademisere i større grad enn nå. Når det er sagt, skal vi ikke flagge den akademiske fanen så høyt at vi mister bakkekontakten. Vi skal tilby både praksisnær undervisning og forskning med utgangspunkt i hva bransjen har behov for, forklarte Blindheim.

Skal vise bransjen hvem du er

Aleksander Sivertsen er en kjent skikkelse for studentene i Bergen. Han har i en årrekke undervist på bachelorstudiene, men har nå overtatt campusdirektør-ansvaret fra Axel Eikner. Han sikter høyt og har en plan for hvordan Høyskolen Kristiania skal utvikle seg på Vestlandet.

– Vi skal sørge for et bra forankret fagmiljø i regionen gjennom vårt gode samarbeid med arbeidslivet. Vi skal sørge for at bransjen vet hvem vi er og hva vi er gode på. Gjennom flere spennende frokostseminarer og gjesteforelesere, skal næringslivet være tungt representert i gangene våre, lover den nybakte campusdirektøren. Sivertsen presiserte samtidig at studentene selv har en jobb å gjøre for å utvikle Høyskolen Kristiania. Samarbeid er et viktig nøkkelord.

– Skjer det spennende ting på campus, blir det også mer attraktivt å være på campus. Med det ferske kantinetilbudet og den kommende åpningen av studentpuben vår, skal vi legge til rette for at Hansaparken blir et sted der vi skaper minner, bygger nettverk og har det kjekt sammen. Jobber vi på lag, er det ingen grenser for hvor bra dette kan bli.