Forskningsprosjektet om digitale medier har blitt tildelt fra Rådet for anvendt medieforskning, som gir støtte til brukerrettet medieforskning som kommer mennesker og bransjen til gode.

Hvordan takle presset fra digitale medier

Professor Faltin Karlsen ser frem til å sette i gang forskningsprosjektet.

Det er en kjensgjerning at digitale medier har skapt et press som er relativt nytt i medievirkeligheten vår. Karlsens forskningsprosjekt skal derfor undersøke ulike dilemmaer i dagens medieutvikling. Det gjelder både hvordan mediebrukerne opplever og takler det økende presset fra digitale medier og tjenester, hvordan dette diskuteres i offentligheten, og hva slags hjelpemidler brukerne har til rådighet.

Tildelingen fra Rådet for anvendt medieforskning vil komme godt med i prosjektet, som etter planen skal starte opp 1. mars 2018. Nå gleder Karlsen seg til å komme i gang og har en plan klar for hva midlene skal brukes til.

- Pengene skal brukes til ulike ting, blant annet til frikjøp fra undervisning, til seminarer med samarbeidspartnere fra Universitetet i Bergen og lønn for en vitenskapelig assistent. Det å søke Rådet for anvendt medieforskning virket som et riktig sted for et prosjekt av denne typen og vi var heldige som fikk positiv respons, forteller Faltin.