Reiselivsledelse - Christina foran Taj Mahal i India
Christina har vært klassetur til India under studietiden.

Hvorfor valgte du å studere Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling?

– Jeg valgte å studere reiselivsledelse og opplevelsesutvikling, fordi jeg elsker å reise. Jeg har alltid vært nysgjerrig på å lære om turisme og reiselivet.

Hva lærer du på studiet?

– I studiet lærer vi om nesten alt du kan tenke deg innenfor reiselivet, og mye mer. Vi lærer om bærekraftig reiseliv, kulturforskjeller og hvilke utfordringer dette skaper for turismen. Vi lærer også mye om markedsføring, hvordan vi kan bli de beste lederne, og hvordan vi kan kommunisere tvers over kulturer.

Det er så utrolig mye man kan lære! Reiselivet er fortsatt veldig nytt og endrer seg stadig.

Beskriv en typisk uke?

– En typisk uke består av å dra på forelesninger, og disse kan være alt fra små og intime til store fellesforelesninger. Vi jobber mye med deleksamener, hvor vi er grupper på 2-3 studenter, og skriver oppgaver som er relevante for fagene. Noen ganger ender uken med sosiale events med klassen eller forskjellige skolearrangementer.

Hva liker du best ved studiet?

– Det beste ved studiet er variasjonen av fag, og at vi får møte folk som jobber i bransjen. Vi har en god variasjon av lærere med utdanning og erfaring fra reiselivsnæringen. Samtidig får vi ofte gjesteforelesere.

– Det at lærerne oppfordrer oss til å arrangere en studietur, er også ett pluss. Klassen min var i India, noe som vi arrangerte selv. Det er alltid noe spennende som skjer.

Vil du lese mer om Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling? Trykk her.