Merethe Bjørke har blant annet studert Digital markedsføring hos oss, for å utvide sin kompetanse som grafisk designer.

– Jeg jobbet som grafisk designer før jeg bestemte meg for å videreutdanne meg, og det gjør jeg fortsatt. Jeg begynte på studiene først og fremst for å heve kompetansen min slik at jeg kan jobbe med enda flere spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, forteller Merethe Bjørke.

Utvider repertoaret med Digital markedsføring

Hun startet på utdanningen Webdesign på Fagskolen Kristiania (tidligere eCademy) i 2015. I løpet av denne perioden fikk hun smaken for raskt ervervet kunnskap og yrkesrettet kompetanse som fagskolestudent. Det var grunnen til at hun senere startet på utdanningen Dynamisk webutvikler i 2016. Nylig avsluttet hun en utdanning i Digital markedsføring i januar.

– Jeg ville lære enda mer innenfor fagfeltet mitt. Jeg brenner for alt innen grafisk, web og kommunikasjon, og ønsker stadig å utvikle meg til å bli enda bedre. Målet var å få en enda bredere kompetanse, sier Merethe.

Av de nevnte utdanningene, tilbyr Fagskolen Kristiania i dag kun Digital markedsføring. Digital markedsføring fanger opp flere sentrale emner i både Webdesign og Dynamisk Webutvikler.

Tror på økende etterspørsel

Merethe tror det blir enda større etterspørsel etter sin egen og sine medstudenters kompetanse i arbeidslivet. Hun fremhever spesielt den raske utviklingen innen fagfeltet hun jobber med.

– Vi har blitt kastet inn i en digital verden som vi er nødt til å bli med på. Vi er avhengig av å være på nett, vi må være på sosiale medier og vi må markedsføre oss på nett, fordi det er der brukeren forventer å finne oss, sier hun.

– På grunn av den digitale verdenen vi lever i, blir kompetansen vår svært verdifull i arbeidslivet. Det er fordi vi kan bruke vår kompetanse til å hjelpe kundene med å lykkes i digitale medier, fortsetter hun.

– Vi er avhengig av å være på nett, vi må være på sosiale medier og vi må markedsføre oss på nett, fordi det er der brukeren forventer å finne oss.

– Undervisning som ruster studentene

Fagskolen Kristiania arbeider tett med yrkesfeltet for å hele tiden holde seg oppdatert og møte behovene i dagens og fremtidens jobbmarked. På denne måten skal fagskolen sikre at studentene får relevant og etterspurt kompetanse etter utdanningen.

– Mange av lærerne jobber innenfor det fagfeltet de underviser i, og dette understreker at de er utrolig engasjert i faget. Jeg synes også at lærerne legger opp nettsamlingene på en spennende og inspirerende måte, sier Merethe.

Merethe poengterer at det er en fordel at utdanningene lagt opp praktisk, og at innleveringsoppgaver og eksamen er basert på typiske arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet. På denne måten skal studentene få god trening før de skal ut i jobb, noe hun mener ruster studentene til å møte arbeidslivsutfordringene på en litt bedre måte.

– Det som er fordelen med fagskoleutdanning er at det ofte er en kort utdannelse, og du får god nok kompetanse til å kunne gå rett ut i jobb etter endt skolegang. Dette mener jeg er bra både for den enkelte og for samfunnet, avslutter Merethe.